รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการนำร่องสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City

15 ต.ค. 2564


  วันที่14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นายมารุต คุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นำเสนอข้อมูล“โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวและการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 
  เพื่อการบริหารจัดการจราจรและการท่องเที่ยวปลอดภัย ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี IOT (กล้องCCTV) สำหรับนำร่องสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City" ต่อ นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


 เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการนำร่องสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ร่วมด้วย นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รักษาการที่ปรึกษาด้านการปกครอง และคณะ นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ. ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ/ข่าว สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน