“ประภัตร” รมช.เกษตร ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาอุทกภัย ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ พื้นที่แก้มลิง แก้ปัญหาอุทกภัยตอนล่าง กักเก็บน้ำใช้ช่วงฤดูแล้ง

11 ต.ค. 2564


ที่ จ.ลพบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธีระชาติ ไทรทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการสำนักงานลพบุรี หัวหน้าสำนักงาน ปภ.ลพบุรี นายอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจอ่างเก็บน้ำเพนียด ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ร่วมกันรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ต.เพนียด  อ.โคกสำโรง ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้อุปโภคและบริโภค พร้อมกันนี้ก็จะให้ประมงจังหวัดเพาะพันธ์ปลาปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำเพนียดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งอาหารมีปลาไว้กิน

โดยการเร่งหาแหล่งน้ำมาให้ชาวบ้านที่กำลังได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเร่งด่วน  ซึ่งขณะนี้สภาพอ่างเก็บน้ำเพนียดกักเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่ เนื่องจากพื้นที่เป็นดินทราย จึงต้องหาแนวทางเร่งแก้ไขปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้จำนวนมากขึ้น ชาวบ้านจะได้มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ไว้ใช้อุปโภคบริโภค พร้อมกับจะส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่เลี้ยงปลาในเขื่อนเพนียด โดยจะนำเครื่องเพราะพันธุ์ปลามาให้พี่น้องประชาชนได้เพราะพันธุ์ปลาลงในเขื่อน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้หาปลาเลี้ยงชีพได้ด้วย

รมช.เกษตร ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาอุทกภัย ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ พื้นที่แก้มลิง แก้ปัญหาอุทกภัยตอนล่างนายประภัตร รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการหาแนวทาง การกักเก็บน้ำที่เกิดจากอุทกภัย เข้าลงสู่อ่างเก็บน้ำเพนียด โดยสั่งให้ทาง อบต.เพนียด นำท่อมาวางเชื่อมต่อระหว่างอ่างเก็บ 2 แห่ง เพื่อเก็บน้ำจาก 1 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มมาเป็น 3 ล้าน ลบ. ม.  พร้อมกับให้ชลประทานจังหวัดลพบุรี ทำถนนคันรอบอ่างเก็บน้ำเพนียด บดอัดดินให้แน่นเพื่อความแข็งแรง และจะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในอนาคต โดยให้ อบต. เพนียด นำรถแบล็คโฮล์ มาทำการขุดลอกสองข้างลำคลองหนองยายลักษณ์ บริเวณข้าง อบต.เพนียด ยาว 100 เมตร พร้อมกันนี้ยังได้สำรวจพื้นที่การวางท่อ ที่จะใช้ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มาเก็บไว้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง ในอำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ และ อำเภอโคกสำโรง จะได้ระบายน้ำช่วงอุทกภัยได้รวดเร็วมากขึ้น และยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค โดยการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มาเก็บไว้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ทดแทนการระบายทิ้งสู่พื้นที่ด้านล่าง เพื่อเป็นการตัดยอดน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยพื้นที่ท้ายเขื่อน และกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งได้ด้วย

รมช.เกษตร ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาอุทกภัย ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ พื้นที่แก้มลิง แก้ปัญหาอุทกภัยตอนล่าง

โดยได้ให้มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท นำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลระยะ 3 กิโลเมตร และเครื่องสูบส่งน้ำ จากพื้นที่อุทกภัยระยะ 10 กิโลเมตร ช่วยสูบน้ำมาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำเพนียด ที่สามารถรองรับน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง  ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคลพบุรี ทำการสำรวจและขุดลอกคลองลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาอุทกภัยเหมือนช่วงที่ผ่านมา โดยจะสูบน้ำในเขื่อนป่าสัก ที่มีปริมาณน้ำมาก มาเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำเพนียด เพื่อเป็นแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชน ต.เพนียด  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี ได้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน