ยโสธร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำ

9 ต.ค. 2564


เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่  8 ตุลาคม 25645 พลโท สวราชย์  แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะฯ   เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำและมอบนโยบายให้หน่วยทหารในพื้นที่ในการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร  โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พ.อ.มงกุฎ  แก้วพรหม รอง.ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับที่ห้องประชุมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 

 
จากนั้น พันเอก วิรัตน์  พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ได้บรรยายสรุปการดำเนินการของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27  จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน เตี้ยนหมู่  ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ เกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำชีตอนบน ส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนทิศทางการไหลของแม่น้ำชี จากจังหวัดชัยภูมิ ไหลผ่านขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด ยโสธร และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และจากสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำชีตอนบนดังกล่าว ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่สองฝั่งลำน้ำ  มวลน้ำไหลผ่าน จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันจุดพักของมวลน้ำอยู่ที่เขื่อนมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และคาดว่าจะมาถึงเขื่อนร้อยเอ็ดในวันที่ 12 ต.ค.64 และถึงเขื่อนยโสธร จ.ยโสธร ในวันที่ 15 ต.ค.64  ซึ่งจากการประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่าง มวลน้ำไม่ส่งผลกระทบพื้นที่ส่วนใหญ่ แต่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชีบางส่วนของจังหวัดยโสธร ได้รับผลกระทบน้ำเข้าท่วม คาดว่ามีจำนวน  4 อำเภอ 12 ตำบล 31 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร จำนวน  6  ตำบล 21  ชุมชน/หมู่บ้าน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน  2  ตำบล   2  หมู่บ้าน  อำเภอมหาชนะชัย จำนวน  2  ตำบล 2 หมู่บ้าน และอำเภอค้อวัง จำนวน  2  ตำบล 2  หมู่บ้าน

   โดยได้มีเตรียมกำลังชุดเฝ้าระวังและสัสดีอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เตรียมกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ปฏิบัติตามแผนการช่วยเหลือของหน่วยที่เตรียมไว้ เช่น การใช้ยานพาหนะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ เรือ เพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่พักพิง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง สนับสนุนกำลังพลจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม จัดโรงครัวพระราชทานจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนกับผู้ประสบภัย

 


ด้าน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ได้แจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ทุกอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและช่วยเหลือ ฯ รวมทั้งได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยโสธร ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ เรือท้องแบน และกำลังพล พร้อมให้การสนับสนุน หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงที

พร้อมนี้ แม่ทัพภาคที่ 2ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น กองพลทหารราบที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร ในการเตรียมพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชน โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชนได้อย่างทั่วถึง ทั้งในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตามที่ราบลุ่มลำน้ำชีได้รับทราบสถานการณ์ การเตรียมพร้อมด้านกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์และฟื้นฟูภายหลังน้ำลด อีกทั้งฝากให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่แจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจได้รับ

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาที่บุ่งน้อย บุ่งใหญ่ เพื่อดูสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีและตรวจเยี่ยมกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 อำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาภาภค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่นำรถขุดตัก เรือท้องแบน รถผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้ รถเครน รถบรรทุกสัมภาระ มาเตรียมพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสียจากสถานการณ์อุทกภัยลงได้

ภาพ/ข่าว  สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดยโสธร

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน