"ทต.ท่าเสา"​ รอดยุบสภาฯ ยอม“ถ่มน้ำลายขึ้นฟ้า รดหน้าตัวเอง” ท้องถิ่นจังหวัดเบรกเกมส์ตัดหน้า (มีคลิป)

9 ต.ค. 2564

"ทต.ท่าเสา" รอดยุบสภาฯ ยอม“ถ่มน้ำลายขึ้นฟ้า รดหน้าตัวเอง” ท้องถิ่นจังหวัดเบรกเกมส์ตัดหน้า สท.แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 หวั่นเลือกตั้งใหม่ หลังฝ่ายแค้นพ่ายเสียงพิจารณาร่างร่วม 2 ฝ่าย สุดท้าย!ยอมผ่านงบตามที่ “นายกแต๋น” เสนอเข้าสภาครั้งแรก

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 64 นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่สภาเทศบาลตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าคว่ำร่างงบประมาณรายจ่าย 81,730,00 บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 ต่อ 1 โดยประธาน สภางดออกเสียง โดยอ้างเหตุผลว่า มีงบลงทุน เพียง 1,375,570 บาท ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พบว่ามีการตั้งงบประมาณไว้ในหมวดรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการมากผิดปกติ เป็นจำนวนเงิน 7,687,000 บาท ตั้งไว้ในทุกส่วนราชการ ทำให้สมาชิกสท.กังวลและสงสัยในการใช้งบประมาณ อาจไม่ก่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชน รวมถึงตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี ไม่สามารถตอบคำถามได้ ทำให้มีความกังวลและสงสัยในการใช้งบประมาณ จึงเป็นเหตุผลทำให้สภาเทศบาลตำบลท่าเสา มิอาจรับร่างเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวทำให้ร่างงบประมาณนั้นตกไปทันที

นายวิชญ์ธวัช กล่าวว่า เมื่อร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ตกไป ทางสภาเทศบาลตำบลท่าเสาและผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเสา ต้องคัดเลือกตัวแทนฝ่ายละ 7 คน รวม 14 คน เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยการนำร่างฉบับเดิมที่มีการนำเสนอต่อสภาเป็นพื้นฐานหลักมาร่วมพิจารณาร่วมกัน โดยมี นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมการ เมื่อได้พิจารณาร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยคำชี้แจงจากฝ่ายสภาฯ ฝ่ายข้าราชการประจำและประธานในที่ประชุมแล้ว จากการชี้แจงเหตุผลทั้งหมดของทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย จึงได้มีการลงมติยืนยันเห็นชอบตามร่างเดิม 8 เสียง และไม่เห็นชอบ 5 เสียง งดออกเสียงจำนวน 2 เสียงคือประธานในที่ประ ชุมกับสมาชิกผู้ร่วมประชุมจากฝ่ายสภา 1 คน เหตุผลที่ตนในฐานะประธานที่ประชุมงดออกเสียงเพราะเห็นว่า ผลคะแนนเห็นชอบมากกว่าไม่เห็นชอบ จึงได้งดออกเสียง

ทั้งนี้ ได้นำผลสรุปในที่ประชุมเสนอเรียนให้ นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รับทราบ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีหนังสือเสนอกลับไปยังนางชุติมา  อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา เพื่อนำเสนอเข้าสู่สภาเทศบาลตำบลท่าเสา

นายวิชญ์ธวัช กล่าวด้วยว่า ล่าสุด สภาเทศบาลตำบลท่าเสา ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่8 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. 2565 ร่างเดิมที่สภาเคยมีมติไม่รับร่างหรือตีตกไป ในวาระแรกของการประชุมสภา สมาชิกได้มีการเสนอคำแปรญัตติด้วยความไม่เข้าใจและอะไรบางอย่างที่เห็นต่างอยู่ แต่หลังจากที่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดต่างๆแล้วก็เข้าใจ แล้วทางสมาชิกผู้เสนอคำแปรได้ขอถอนรายการที่เสนอคำแปรญัตตินั้นออก สรุปว่า ร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการทั้ง 2 ฝ่ายพิจารณานั้น ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติด้วยการยืนตามร่างเดิม เมื่อนำเสนอเข้าสู่สภาแล้วสภาก็ได้เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. 2565 ร่างเดิมที่ นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา ได้เคยนำเสนอเข้าสู่สภา ครั้งแรก โดยที่ไม่มีใครเห็นต่าง จบลงด้วยความเข้าใจในเหตุผลต่างๆ
 


" สำหรับปัญหาและเหตุผลที่มีความขัดแย้ง ที่คิดว่าเป็นความขัดแย้ง ตนเองมองว่า "ไม่ใช่ปัญหาความขัดแย้ง แต่เป็นปัญหาที่ไม่เข้าใจในระเบียบอย่างถ่องแท้ เพราะเราเพิ่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเสาเข้ามาไม่นาน เพราะฉะนั้นสมาชิกและผู้บริหาร ยังไม่เข้าใจระเบียบถ่องแท้ ตนเองจะคิดว่าจะทำอย่างโน้น ทำอย่างนี้ แต่ยังไม่รู้ระเบียบกฏหมายอย่สงถ่องแท้ พอไม่รู้ก็เกิดปัญหาในใจอยากจะได้โน้น อยากจะได้นี่ หลังจากที่ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เค้าก็เข้าใจดีขึ้น ทำให้การพิจารณาร่างข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จบลงด้วยดีและเข้าใจกันทุกฝ่าย เป็นที่มาของร่างงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลท่าเสา พ.ศ.2565 ฉบับนี้ ทุกคนแฮปปี้ที่ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างสมบูรณ์แล้ว คิดว่าต่อไปทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร น่าจะมีความร่วมมือสมานสามัคคีกันในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองเทศบาลตำบลท่าเสาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ด้วยดี" ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าว 

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า "ส่วนที่ทางสภาเทศบาลตำบลท่าเสา ไม่เห็นชอบตั้งแต่แรกร่างงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลท่าเสาโดยให้เหตุผลว่า ผู้บริหารไม่สามารถตอบคำถามต่างๆในสภาได้แต่ให้ข้าราชการตอบข้อซักถามของสมาชิกได้หรือไม่อย่างไร"

นายวิชญ์ธวัช ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลักความเป็นจริงผู้บริหารเข้ามาใหม่ ผู้บริหารย่อมไม่รู้อะไรทั้งหมด คนที่รู้ดีทั้งหมดจะเป็นข้าราชการประจำ คนที่ผู้บริหารมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานต่างๆ หรือข้าราชการตอบถือว่าไม่ผิดสามารถทำได้ แต่ทางสภามีความเข้าใจผิดคิดว่า ถ้าถามไปนายกฯต้องตอบคนเดียว คนอื่นตอบไม่ได้ เป็นความเข้าใจผิด ถ้าเข้าใจหลักการและกฏหมาย ปัญหาความอคติก็จะไม่เกิด ผมว่าเพราะความไม่เข้าใจ เพราะความไม่รู้ต่างหาก เรื่องอัตตาตัวตนจึงเข้ามา ถ้ารู้ตรงนี้ก็จะหายไป การพัฒนาก็จะเกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนา

นายวิชญ์ธวัช ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราช การจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงนามให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พร้อมส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสาลงนามประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

“ ทั้งนี้ ในการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ ต้องเป็นปอย่างมีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อเทศบาลตำบลท่าเสา ได้ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติแล้ว ให้ส่งสำเนาเทศบัญญัติดังกล่าวให้จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เล่ม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถทราบข้อมูลดังกล่าวโดยทั่วกัน “ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าว

ด้าน นายคำหล้า มงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา 6 สมัย และอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเสา กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลไม่รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าคว่ำร่างงบประมาณรายจ่ายว่า สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เดี๋ยวก็ไม่รับร่าง เดี๋ยวก็รับร่าง เดี๋ยวก็แปรญัตติ เดี๋ยวก็ไม่แปรญัตติ จะทำความกลิ้งกลอก ขาดความเชื่อถือในชุมชนหมู่บ้าน ที่พี่น้องให้ความไว้วางใจมา ผมว่าถ้าทำอย่างนี้ บุคคลเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่าเอามาเป็นผู้นำชุมชนหมู่ บ้านของเรา ทำให้พี่น้องที่ติดตามข่าวของเทศบาลตำบลท่าเสา ซึ่งเทศบาลตำบลท่าเสาเป็นเทศบาลใหญ่พื้นที่หนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณก็เยอะ ถ้าขาดผู้บริหารที่ดี ขาดสมาชิกที่ดี ก็จะทำให้ไม่เติบโตทันเทศบาลอื่น ทำงานก็จะล่าช้า แต่ถ้าได้ผู้บริหารที่ดี สมาชิกที่ดีเข้าใจกัน ผมว่าตำบลท่าเสาจะรุ่งเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ทั้ง 2 ฝ่าย สภาเทศบาลตำบลท่าเสาและผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเสา เลือกตัวแทนฝ่ายละ 7 คน รวม 14 คน เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยการนำร่างฉบับเดิมที่มีการนำเสนอต่อสภาเป็นพื้นฐานหลักมาร่วมพิจารณาร่วมกัน โดยมี นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมการ ผลมติที่ประชุมออกมาเห็นชอบตามร่างเดิม 8 เสียง เป็นเสียงจากฝ่ายผู้บริหาร 7 เสียง และเสียงสนับสนุนจากฝ่ายสภาอีก 1 เสียง ขณะที่เสียงไม่เห็นชอบจากฝ่ายสภาด้วยกันเองมีแค่ 5 เสียง จากจำนวน 7 เสียง เป็นเสียงที่ไปสนับ สนุนฝ่ายผู้บริหาร 1 เสียง และงดออกเสียงอีก 1 เสียง เนื่องจากเหตุผลของฝ่ายผู้บริหารเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่ได้กำหนดเอาไว้

มติครั้งนี้ จึงใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่างฉบับเดิมที่ นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา เคยนำเสนอเข้าสภาแล้วไม่ผ่าน ถูกนำเสนอเข้าสภาอีกครั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามเห็นชอบด้วยตามมติที่ประชุม 2 ฝ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อมีการนำร่างงบประมาณ ฉบับร่างเดิมเข้าสู่สภาอีกครั้ง ปรากฏว่ามีสมาชิกสท.ยื่นเสนอคำแปรญัติ งบประมาณรายจ่ายที่เข้าสู่สภาในครั้งนี้ เป็นการปรับลดงบประมาณทั้งหมด รวมจำนวน 14 รายการ ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป 1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 3.ค่าเช่าบ้าน 4.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 5.ค่าเช่าบ้าน 6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองคลัง), งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรัษาความสงบภายใน 8.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 10.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11.โครงการแพทย์ฉุก เฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลตำบลท่าเสา, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ 12.โครง​การ​ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 13.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา), งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 14.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,605,500 บาท ขอแปรลด 1,446,000 บาท เหลือ 4,159,500 บาท

การดำเนินการแปรญัตติขอลดงบประมาณครั้งนี้ ส่งผลทำให้ข้าราชการและพนักงาน ต้องเร่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อปรับแก้ไขลดงบประมาณตามที่มีการขอแปรลดงบประ มาณ ทั้ง 14 รายการ จากที่สมาชิกสท.ท่านหนึ่ง ได้ยื่นเสนอคำแปรญัติในวันที่ 26 กันยายน 2564 เพื่อนำเข้าสู่สภาให้ทันในวันที่ 29 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 09.00 น.

เมื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานราชการดำเนินการจัดทำเอกสารให้เป็นที่เรียบร้อยและพร้อมที่จะนำเข้าสู่สภาในวันเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าสมาชิกสท.คนเดียวกันกับที่เสนอยื่นขอแปรญัตติเพื่อปรับลดงบประมาณรายจ่าย ได้ยื่นขอถอนแปรญัตติทั้ง 14 รายการ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าพนักงานเทศบาล ประธานสภาเทศบาล

คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นร่วมกันตรวจสอบญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้ว มีความเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบ จึงมีมติเห็นด้วยและให้ยื่นตามร่างเดิม ที่ผู้บริหารเทศบาลเสนอมาโดยไม่มีการปรับลดงบประมาณแต่อย่างใด อ้างว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดทุกประการ และมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเสาได้เสนอมา สร้างความงุนงงให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ต้องมาเสียเวลากับการจัดเตรียมเอกสารตลอดทั้งวันทั้งคืนของวันที่ 26 และ 27 กันยายน ทั้งเสียเวลางาน เหน็ดเหนื่อยกับงานที่สืบค้นหาและปรับแก้ทุกรายการ แล้วยังต้องมาเสียเวลาความรู้สึกกับสิ่งที่สท.คนนี้ทำลงไป

เจ้าพนักงานเทศบาลคนหนึ่ง กล่าวว่า เหตุผลหลักที่มีการพยายามปรับลดแก้งบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เกิดจากความไม่พอใจของฝ่ายสท.ในสภาที่แพ้มติที่ประชุม 2 ฝ่าย หลังจากใช้กลวิธีพวกมากโหวตไม่รับร่างงบประมาณในสภามาแล้ว ไม่คิดว่าจะต้องมาแพ้มติที่ประชุม 2 ฝ่าย จึงหาวิธีในการปรับลดแก้งบประ มาณ เพื่อแก้เผ็ดกับผู้บริหาร เพื่อไม่ให้ผู้บริหารใช้งบตามที่ต้องการได้ การกระทำของสท.ที่แปรญัตติแก้ไขปรับลดงบประมาณในครั้งนี้คิดผิด

" เนื่องจากไม่รู้ข้อระเบียบกฏหมายท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องงบประ มาณ มีระเบียบและข้อกฏหมายตายตัวอยู่แล้ว และการปรับแก้ไขลดงบประมาณจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรี ในฐานะผู้บริหารเห็นชอบด้วย และต้องเป็นไปตามความเหมาะสม ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อกฎหมาย ต้องยึดตามข้อระเบียบกฎ หมายเป็นหลัก แต่สิ่งที่สท.กระทำครั้งนี้ตรงกันข้าม พยายามใช้ความแค้นส่วนตัวเข้ามาก้าวก่ายงานของผู้บริหาร และสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล

เจ้าพนักงานเทศบาลคนเดิม กล่าวด้วยว่า หากมีการแปรญัตติปรับลดงบประมาณโดยไม่มีเหตุผล หากมีการผ่านร่างงบประมาณในสภาไปแล้ว โอกาสที่จะโดนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกคำสั่ง “ยุบสภา” เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกันใหม่ เนื่องจากสมาชิกในสภาไม่รู้ข้อระเบียบและกฎหมาย แถมยังดึงดันที่จะกระทำในสิ่งที่ขัดต่อกฏหมายอยู่ตลอด"  เจ้าพนักงานเทศบาลคนเดิม กล่าว

เจ้าพนักงานเทศบาลคนเดิม กล่าวด้วยว่า โชคดีที่ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ามาควบคุมเกมส์ไม่ให้สมาชิกในสภากระทำผิดข้อระเบียบและกฎหมาย โดยแนะนำด้วยเหตุผลทำให้มีการถอนคำแปรญัติออกไปจากสภาฯ ก่อนเข้าสู่วาระพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพียงไม่กี่ชั่วโมง กระทั่งสภายอมผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายฯ ที่นายกเทศมนตรีเคยเสนอเข้าสภาแล้วแต่ไม่ผ่าน ครั้งนี้สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเอฉันท์ 8 เสียง จาก สท.ที่มาร่วมประชุมสภา 10 คน  ประธานสภาและรองประธานสภา งดออกเสียง มีสมาชิกไม่เข้าร่วมประชุมสภา จำนวน 2 คน เนื่องจากติดกักตัวโควิด-19  

พฤติกรรมของสท. บางคนที่มีความขัดแย้งกับผู้บริหาร ไม่รู้จักคำว่าแพ้ ชนะ หลังการเลือกตั้งเอาความแค้นเข้ามาห่ำหั่นกันในสภาแบบไร้เหตุผล โดยคิดว่า การคว่ำงบประมาณครั้งนี้ จะทำให้นายกเทศมนตรีหลุดจากตำแหน่งผู้บริหาร หรือแปรญัตติเพื่อตัดลดงบประมาณเพื่อให้ผู้บริหารทำงานลำบากขึ้น สุดท้าย รู้ความจริงสิ่งที่กระทำลงไปจะกลายเป็นดาบมาฆ่าตัวเอง การกลับลำจากไม่รับร่างงบประมาณมาให้การสนับสนุน รวมถึงการยื่นคำแปรญัตติปรับลดงบประมาณรายจ่าย แล้วกลับลำมาถอนคำแปรญัตติออก​ "ดีกว่าโดนยุบสภาเลือกตั้งใหม่ อาจไม่ได้กลับเข้าสู่สภาอีกครั้ง" ไม่ต่างอะไรจากสำนวนที่ว่า “ถ่มน้ำลายขึ้นฟ้า รดหน้าตัวเอง” เจ้าพนักงานเทศบาลคนเดิม กล่าวทิ้งท้าย

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน