ผู้ว่าฯ มหาสารคาม มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 

8 ต.ค. 2564


วันนี้ (8 ต.ค.64)เวลา 11.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย โดยในครั้งนี้ได้นำหญ้าแห้งจำนวน 400 ฟ่อน หญ้าหมัก 5,000 กิโลกรัม และถุงยังชีพปศุสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ จำนวน 100 ถุง ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

 

 

 

 


             


              
นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดเตรียมหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร    ที่ประสบอุทกภัย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติ จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย

 

 

 

 

 

“ หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ” เป็น น้ำพระราชหฤทัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   เป็นพระราชดำริ ที่กรมปศุสัตว์ ได้สนองพระราชดำริ ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะ ภัยจากน้ำท่วม น้ำหลาก ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ ตลอดจนสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ ให้พ้นจากความเสียหาย  


จากนั้น เวลา 13.30 น. ได้เดินทางให้ความช่วยเหลือพร้อมมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชน บ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่6,11 จำนวน 302 หลังคาเรือน ที่ถูกตัดขาดทางเข้า-ออก จากมวลน้ำชีล้นเข้าพื้นที่ทางการเกษตร และเส้นทางสัญจร ทั้งนี้ได้กำชับนายอำเภอ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุ เครื่องมือ กำลังพล ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตลอด24ชั่วโมง

 

 

 

 

 

ทั้งนี้อำเภอโกสุมพิสัย ได้สรุปสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ระดับน้ำสูงขึ้นเฉลี่ย 1.40  เมตร พื้นที่น้ำท่วม 8 ตำบล 44 หมู่บ้าน  หมู่บ้านถูกตัดขาด 6 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านดอนน้อย ม.5,บ้านหนองขนวน ม.9 ,บ้านม่วงใหญ่ ม.6 ม.11 ,บ้านดอนสวรรค์ ม.7,บ้านดอนจำปา ม.8 ,ถนนเชื่อมหมู่บ้านถูกตัดขาด  6 สายทาง พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 15,225 ไร่ และมีผู้เสียชีวิต  1 ราย

///////

พิเชษฐ  ยากรี - มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง