มุกดาหาร กกต พร้อมเลือกตั้ง อบต ทั้ง 29 แห่งในจังหวัดมุกดาหาร

8 ต.ค. 2564


          เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64  ที่ห้องพลอยบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลช  จังหวัดมุกดาหาร  นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเตรียมการเลือกตั้งอบต.  โดยมีนางสาวพิมล โพนทราย ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 29 แห่งในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 116 คน

          นางสาวพิมล โพนทราย ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า  สนง. กกต.ประจำจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมการการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 29 แห่งในจังหวัดมุกดาหาร จะมีการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต. ซึ่งได้คัดเลือกมาทำหน้าที่ อบต.แห่งละ 3 ท่าน และมีผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่โดยปลัด อบต.ทุกแห่งรวม 29 แห่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และแนะนำในเรื่องปฎิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการเตรียมการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  กำหนดรับสมัครในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ รวม 5 วัน

 

 

 

 

 

 
นางสาวพิมล โพนทราย เปิดเผยต่อว่า ขอเรียนเชิญผู้สมัครทุกท่าน ที่มีคุณสมบัติมาสมัครรับเลือกตั้ง ก็อยากแนะนำผู้สมัครทุกคน ต้องไปตรวจสอบตัวเองด้วยว่า มีคุณสมบัติ หรือว่าลักษณะต้องห้าม ถ้าหากรู้ตัวเองว่าไม่มีคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้าม จะมีบทลงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี มีโทษปรับ และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี ก็อยากจะเตือนผู้สมัครทุกท่านให้ไปตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้าม

          นางสาวพิมล โพนทราย เปิดเผยต่ออีกว่า ต้องขอให้ทุกท่านเชื้อมั่น สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ อบต.ทุกแห่ง ก็พยายามปฎิบัติหน้าที่ตามปฎิทินการปฎิบัติงาน ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่า ภายใน 60 วัน จะกำหนดวันเลือกตั้งให้เป็นไปตามความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับสามารถประกาศผลได้ ความร่วมมือในครั้งนี้ คงจะได้รับจากทุกภาคส่วนที่สนับสนุน ไม่ว่าสถานที่ บุคลากร วิทยากร ผู้อบรมประจำหน่วย และพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่จะมาทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนนายก และสมาชิก ก็ขอให้ทุกท่านตัดสินใจให้ดี ๆ ว่าจะเลือกใครมาพัฒนา มาทำหน้าที่  สนง.กกต.ได้กำหนดเป็นประกาศของ ผอ.ประจำการเลือกตั้ง อบต. ทุกแห่งกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2564  ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง อบต. ทุกแห่งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อไป..

 

 

 

 

 

 


          ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อกไหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมุกดาหาร จะต้องมีการเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน 29 แห่ง มีหน่วยเลือกตั้ง 285 หน่วย ในการจัดการเลือกตั้งนั้น จะต้องมีลุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งโดยกรรมการการเลือกตั้ง คือคณะกรรมการแห่งละ 3 คน รวม 87 ท่าน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รวม 29 คน  ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยตำแหน่ง เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจ จัดการเลือกตั้งภายในเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ กำหนด เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

 

 

 

 

 

อนุศักดิ์  เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน