ทหารขอนแก่น "จัดทีมช่วยเหลือหมู หนีน้ำท่วมหลุดจากฟาร์มเลี้ยง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

7 ต.ค. 2564


พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) สนองตอบนโยบาย  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก  ให้หน่วยทหารทุกหน่วย สนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการระดมทรัพยากร และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพอย่างทันท่วงที  สั่งการเร่งด่วนให้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย กรมทหารราบที่ 8 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าขนย้ายหมูออกจากฟาร์ม สถานการณ์น้ำท่วมใน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เข้าสู่วันที่ 2 ระดับน้ำยังสูง 1 เมตร โดยสภาพน้ำที่เข้าท่วมฟาร์ม  หมูบางส่วนลอยออกมาจากคอก และเริ่มจมน้ำตาย  ซึ่งฟาร์มหมูแห่งนี้ อยู่ติดกับลำน้ำชี เป็นพื้นที่ลุ่มที่เคยถูกน้ำท่วมในปี 2554 แม้ฟาร์มจะทำคันดินโดยรอบเพื่อกั้นน้ำ แต่กระแสน้ำที่ไหลมาจาก จ.ชัยภูมิในปีนี้ ค่อนข้างไหลเร็ว และหลากท่วมทุ่ง จึงไหลเข้าท่วมฟาร์มหมูทุกทิศทาง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ทัน

 

 

 

 


กองทัพบก โดยกรมทหารราบที่ 8 ได้มีการเตรียมการอย่างรัดกุม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์  ในการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง และตรงตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งยุทโธปกรณ์ที่มีประจำการทุกชนิดให้พิจารณานำมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วม ส่วนพื้นที่ไหนที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งทำการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว การทำงานทุกส่วนให้ประสานกับส่วนราชการอื่นๆ อย่างใกล้ชิด เน้นความปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19

 

 

 

นิติกรณ์ ฝางมาลา จ.ขอนแก่น 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน