สั่งปลดฟ้าผ่า รองนายกเล็กบางเสร่ พร้อมแต่งตั้ง รองฯ แทนทันที

7 ต.ค. 2564


ในวันนี้ 7 ต.ค.64 นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีคำสั่ง เทศบาลตำบลบางเสร่ ที่ 487/2564 ให้ นายกันต์ ธนาอัครชล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พ้นจากตำแหน่ง พร้อมมีคำสั่งเทศบาลตำบลบางเสร่ ที่ 488/2564 แต่งตั้งให้ นางภารดี อินอนงค์ ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ลงนามโดย นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ 

นายกันต์ ธนาอัครชล อดีตรองนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ กล่าวว่ารู้สึกตกใจกับคำสั่งดังกล่าว เช่นกัน และไม่ทราบว่าปลดให้พ้นหน้าที่เพราะสาเหตุใด จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาได้สนองตอบนโยบายของ นายกฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และในโอกาสเดียวกันนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวบางเสร่ อ.สัตหีบ ทุกคนที่ให้การสนับสนุน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

นายกันต์ ฯ กล่าวต่ออีกว่า ถึงแม้ว่าจะถูกปลดออกจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่แล้วก็ตาม แต่ขอยืนยันว่าพร้อมที่จะยืนเคียงข้างช่วยเหลือ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวบางเสร่ อย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้เสมอมา 
สำหรับ นางภารดี อินอนงค์ ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางเสร่ ซึ่งเป็นอาแท้ๆ ของ นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ 

ด้าน นาย ชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ อดีตเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ และสมัครเป็นนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ ในนาม กลุ่มพลังบางเสร่ ชูนโยบายพร้อมเข้ามาเปลี่ยนแปลง ชุมชนบางเสร่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อปากท้องของคนในชุมชน ร่วมกับ นายกันต์ ธนาอัครชล ว่าที่รองนายกฯ ในขณะนั้น จนสามารถฝ่าฟันได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกเทศบาลตำบางเสร่ เมื่อ 28 มี.ค.64 ที่ผ่านมา นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 เดือนเศษ 

สำหรับสาเหตุของการสั่งให้ รองนายกเทศมนตรี พ้นจากตำแหน่งนั้น สืบเนื่องจาก เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่พูดคุยไม่เข้าใจกันบางเรื่อง อย่างไรก็ตามอยากฝากให้สังคมเข้าใจถึงการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานและกิจการของเทศบาลตำบลบางเสร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลและเกิดประโยชน์ แก่ประชาชนโดยทั่วกัน จึงได้ให้รองนายกฯ พ้นจากตำแห่งในครั้งนี้  นายชัยวัฒน์ ฯ ได้กล่าวในตอนท้าย

ข่าว/ ศูนย์ข่าว คมชัดลึก ภาคตะวันออก
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน