ศรีสะเกษ แม่กุมมือลูกฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มแรกต้อนรับเปิดเทอม

4 ต.ค. 2564


เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และโฆษก ศบค.พร้อมด้วย นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่  10  อุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  และคณะ  ได้เดินทางไปเปิดกิจกรรม Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ เป็นอีกจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน ทำให้สถานศึกษา ในจังหวัดต้องปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site และยังไม่สามารถกลับมาเปิด On-site ได้ เนื่องจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดและกลัวลูกหลานจะไม่ปลอดภัย ดังนั้น จึงจะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับเด็ก น.ร.ที่มีอายุ ระหว่าง 12 – 18  ปี ในวันแรกนี้จะฉีดวัคซีนให้กับเด็ก น.ร. ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย จำนวน 60 คน ซึ่งเด็ก น.ร.ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน จะมีคุณแม่มายืนกุมมือของลูกเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับลูกเพื่อให้คลายความหวาดกลัวการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19 เข็มแรกชีวิต  ขณะที่บรรดาคุณแม่จำนวนหนึ่งก็ยืนให้กำลังใจลูกหลานอยู่นอกหอประชุม โดยมีนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ นำคณะแพทย์พยาบาลครู น.ร.มาให้การต้อนรับและเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

 

 

 

 
นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในครั้งนี้จะทำให้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก และผู้ปกครองว่าบุตรหลาน จะมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 เป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ลูกหลาน จ.ศรีสะเกษ มีความปลอดภัย ตนขอสนับสนุนให้ลูกหลานชาว จ. ศรีสะเกษทุกคน ได้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนที่มีอายุ 12-18 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรค เป็นเกราะสร้างภูมิคุ้มกัน ให้มีความปลอดภัยทุกคน

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10  อุบลราชธานี กล่าวว่า ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาล ศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  โดย จ.ศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก ในระดับเขตสุขภาพที่ได้ร่วม Kick Off กิจกรรมสำคัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่า เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่จะต้องจารึกไว้ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ให้กับเด็กนักเรียน อายุ 12-18 ปี ด้วยสโลแกนที่ว่า “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 10”

 

 

 

 

 

 


นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ และโฆษก ศบค.กล่าวว่า  ตนต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณหน่วยงานทั้งของกระทรวงสาธารณสุข และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสียสละ และร่วมแรงร่วมใจกัน จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยและให้ความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย  ในขณะนี้ในกลุ่มประชากรที่มีความต้องการเป็นพิเศษ และกลุ่มวัยทำงาน ก็ได้มีการให้วัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 ไปมากแล้ว มาถึงวันนี้ ประเทศไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งก็คือ Pfizer เป็นวัคซีนชนิด mRNA เพื่อที่จะนำมาสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กอายุ 12-18  ปี โดยกระทรวงสาธารณสุข วางแผนไว้ว่า จะฉีดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 4.8 ล้านคน ภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งก็คาดว่าเกือบครอบคลุมเด็กกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  โดยในวันนี้จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรก  มีน้องนักเรียนจำนวน 60 คนแรก ที่มีความพร้อมมากที่สุด สมัครใจ และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ในการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ก็ขอชื่นชมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อเราได้รับวัคซีนแล้ว เหนือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้เราปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 นั่นก็คือ การยังคงเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ไป จนกว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันหมู่กันทั้งประเทศ  ส่วนกรณีที่ยังมีประชาชนชาวไทยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็มแรกนั้น ในจำนวน 70 เปอร์เซ็นต์นี้อย่างน้อยจะต้องได้เข็ม 1 เราพยายามเข้าไปในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในช่วงปลายปีนี้ วัคซีน 100 กว่าล้านเข็มนี้ กำลังจะเข้ามา ก็เชื่อได้ว่าอย่างน้อยเข็ม 1 จำนวน 70 เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้  ส่วนจำนวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับเข็ม 1 นั้น ตนยังไม่ได้เช็คตัวเลขที่แน่นอน จะต้องรอดูประกาศจาก ศบค. เนื่องจากว่า ตัวเลขมีการอัพเดตทุกวัน ๆ ละหลายแสนคน เราจะไม่ทิ้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน