ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564

28 ก.ย. 2564


ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. พลเรือโท โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทัพเรือภาคที่ 1 ประกอบด้วย พลเรือตรี จรัญวีร์  ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือตรี อภิชัย  สมพลกรัง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือตรี อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือตรี สุรศักดิ์  สิงขรวัฒน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยนั้น เป็นไปตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ สถานศึกษา และอาคารบ้านเรือน และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 ในการนี้หน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือก็ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารสถานที่ตั้งของแต่ละหน่วย ในเวลา 08.00 น. อย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ทั้งนี้ ธงชาติ ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น “ธงไตรรงค์” สีแดง ขาว น้ำเงิน ดังเช่นปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ธงชาติไทย ในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่คนรุ่นหลังควรศึกษาและเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

ภาพ/ข่าว พัชรพล ปานรักษ์ / ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน