หน่วยกำลังรบทางบก สวนสนามยานยนต์เทิดเกียรติแด่ ผู้บัญชาการทหารเรือ อำลาชีวิตราชการ

28 ก.ย. 2564


เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กระทำพิธีเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ พื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุอำลาชีวิตราชการ โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยกำลังรบทางเรือ ทางบก และหน่วยขึ้นตรงต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติโดยพร้อมเพียงกัน ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) และพลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) นำกำลังรบ และยุทโธปกรณ์ ประจำหน่วย ร่วมกระทำพิธีสวนสนามยานยนต์ ที่ทรงพลังแห่งแสนยานุภาพ เทิดเกียรติแด่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 40 แห่งราชนาวีไทย ซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 77 ซึ่งถือเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อกองทัพเรือ และคุณงามความดีต่อประเทศชาติ ที่จะยังคงจดจำอยู่ในใจของเหล่าทหารเรือตลอดไป

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ ความว่า " หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ เป็นหน่วยกำลังรบที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ในการปกป้องเอกราชอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้ง ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผมดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เห็นการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของกองทัพเรือ จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง และพี่น้องประชาชนตลอดมา ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกำลังพลทุกนาย อันเนื่องมาจากพลังสามัคคี พลังราชนาวี จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ผมขอแสดงความชื่นชม และขอบคุณกำลังพลทุกนาย ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้กองทัพเรือของเรา เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และภาคภูมิใจตลอดไป

ภาพ/ข่าว พัชรพล ปานรักษ์ / ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน