นอภ.เมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ยุติเหตุพิพาทการระบายน้ำของเกษตรกร

28 ก.ย. 2564


นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากนายประพันธ์ เสือสังโฆ นายก อบต.ดอนมะสังข์ ว่าเกิดเหตุพิพาทรุนแรงระหว่างชาวบ้าน ม.3 ตำบลดอนมะสังข์ กับชาวบ้านตำบลสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน เนื่องจากฝั่งตำบลดอนมะสังข์ ได้นำเครื่องสูบน้ำของชลประทาน จำนวน 2 เครื่อง เดินเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่นาข้าวลงคลองระบายน้ำสุพรรณบุรี 3 โดยเกษตรกรฝั่ง ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ อ้างว่าสวนมะม่วง และนาข้าวได้รับผลกระทบรุนแรง จะเกิดความเสียหายทั้งหมดเพราะความแรงของน้ำจากการใช้เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่องทำให้แนวกั้นน้ำที่ทำไว้พังเป็นแนวยาว  ได้ร้องขอความร่วมมือจากเกษตรกร ต.ดอนมะสังข์แล้วไม่ได้รับความร่วมมือ อาจนำสู่การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ต่อมาได้นำชุดเคลื่อนที่เร็ว อ.เมืองสุพรรณบุรีโดยนายศุภฤกษ์ ฟักฟูม ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุที่ประตูระบายน้ำคลองสุพรรณบุรี3 ม.3 ต.ดอนมะสังข์ ได้พบสอบถามข้อเท็จจริงกับเกษตรกรชาวนาและชาวสวนมะม่วงฝั่งอำเภอวิเศษชัยชาญ ต่อมาได้พบและสอบถามข้อเท็จจริงกับเกษตรกรตำบลดอนมะสังข์


และได้หารือกับนายก อบต.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ดอนมะสังข์ และทำความเข้าใจกับเกษตรกร อ.วิเศษชัยชาญ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยที่จะร่วมมือลดความขัดแย้งและให้สามารถอยู่ร่วมกันได้จึงเห็นชอบให้หยุดเครื่องสูบน้ำจำนวน1 เครื่องจาก 2 เครื่องเพื่อลดความแรงของกระแสน้ำจากเครื่องสูบน้ำ  และเห็นชอบจะร่วมกันแก้ไขปัญหาให้สามารถอยู่ร่วมกันเหมือนเพื่อนเหมือนญาติพี่น้องต่อไป

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน