รับคนไทย 37 คน เดินทางกลับจากประเทศกัมพูชา(มีคลิป)

28 ก.ย. 2564


เจ้าหน้าที่ ตม.จังหวัดสระแก้ว รับคนไทย 37 คน เดินทางกลับจากประเทศกัมพูชา อันเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านทางด่านถาวรบ้านคลองลึก เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามมาตรการสาธารณสุข

ที่บริเวณหน้าด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.สระแก้ว สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกัมพูชาอันเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านทางด่านถาวรบ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีคนไทยได้ลงทะเบียนแจ้งยอดเข้ามา จำนวน 59 คน แต่เดินทางกลับเข้ามาจริง จำนวน 34 คน และขอเดินทางกลับเข้ามาก่อน จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 จำนวน 3 คน , วันที่ 23 ก.ย.64 จำนวน 5 คน และเมื่อวันที่ 24 ก.ย.64 จำนวน 7 คน และยกเลิกการเดินทางกลับ จำนวน 10 คน นอกจากนั้นยังมีผู้ที่ขอเดินทางกลับเข้ามาล่วงหน้าก่อน จำนวน 3 คน ที่ลงทะเบียนกลับในวันที่ 28 ก.ย.64 จำนวน 1 คน คือนางเบญจา จันทร์ดารมย์ ,ลงทะเบียนกลับวันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 2 คน คือ น.ส.ธีริศรา เงินสด และนายวีรวิชญ์ อริยนิธิทวีสุข รวมเดินทางกลับเข้ามา จำนวน 37 คน

ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ทำการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจกระเป๋าเดินทาง เพื่อหาสิ่งเสพติด และของผิดกฎหมายต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำคนไทยไปกักตัวที่ โรงแรมภูเบศร์อินเตอร์ เลขที่ 51 ซอยบ้านอรัญ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 18 คน ,ไปกักตัวที่ คุ้มไม้งาม รีสอร์ท ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 12 คน และไปกักตัวที่ โรงแรมแอท บอร์เดอร์ เลขที่ 654 ตลาดโรงเกลือ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 7 คน อย่างไรก็ตาม สำหรับคนไทยที่ต้องกักตัวนั้น เมื่อได้รับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัว พร้อมกับให้กรอกเอกสารยินยอมในการกักตัว จำนวน 14 วันและในการกักตัว จะมีหมอมาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 รอบ คือ ในวันที่ 2 , วันที่ 7 และวันที่ 14 ของการกักตัว ให้กับผู้ที่กักตัวทุกคน และเมื่อกักตัวครบ 14 วันแล้ว ถ้าไม่พบเชื้อไวรัสโควิดฯ ทาง จ.สระแก้ว จะออกหนังสือรับรองยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิดฯ ให้กับผู้ถูกกักตัวและจะอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้

ภาพ/ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.สระแก้ว

กลับไทย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน