วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)ร่วมกับ รสทป.อ.สิชล ปลูกป่า 15 ไร่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

27 ก.ย. 2564


               เครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) อ.สิชล ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในบริเวณวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)จำนวน  15 ไร่

           เมื่อเวลา 10.00 วันที่  27 ก.ย.2564 ที่บริเวณในวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) หมู่ 7 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอสิชล เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม โดยมีนางรุ่งฤดี ขนอม ประธานเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลเทพราช อ.สิชล  ผู้ดำเนินการจัดโครงการและกล่าวรายงาน         

    
   โดยมีพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสพระเจดีย์,  นายสุกรี อรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นครศรีธรรมราช, นายสัญญา ไทยหาญ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สิชล, พ.ต.ประเสริฐ สายทองแท้ ผบ.ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.สิชล  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 100 คน โดยทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด         

 


นางรุ่งฤดี ขนอม ประธานเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ของตำบลเทพราช ได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติและ ส่งเสริมให้สมาชิกในเครือข่ายและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับชุมชนใหญ่ ให้เกิดความรัก หวงแหน และความเป็นเจ้าของป่าด้วยกัน และเป็นการสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงมีต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

               สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการปลูกป่าตามโครงการนี้เป็นพื้นที่ภายในวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)จำนวน 15 ไร่ โดยมีพันธุ์ต้นไม้หลายชนิดรวมจำนวน  1,034 ต้น  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ .

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

          
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน