อุทยานฯเขาใหญ่ เร่งปลูกรั้วไผ่หนามป้องกันช้าง-กระทิงออก

26 ก.ย. 2564


วันที่ 26 กันยายน 2564 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า  ได้ร่วมกับนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ.นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สจ.อ.วังน้ำเขียว นายวิทยา สกลเจริญเวช จิตอาสา 904 นางอรุณ แก้วสามัคคี ผู้ใหญ่บ้านสันกำแพง  นางสาวอะมะรา ธรรมแพทย์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ไผ่หนาม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ ปลูกรั้วไผ่หนามประชารัฐ ป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในท้องที่บ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการมา อย่างต่อเนื่องหลายปี ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ปลูกรั้วไผ่หนามประชารัฐ ป้องกันช้างป่า กระทิง และสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์นายอดิศักดิ์ฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เผยต่อว่า โครงการปลูกรั้วไผ่หนามประชารัฐ ป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอวังน้ำเขียว ส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับราษฎรในพื้นที่บ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว  กลายเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน  โดยผู้ใหญ่บ้านสันกำแพง ได้รับการสนับสนุนกล้าไผ่หนาม จากกลุ่มอนุรักษ์ไผ่หนาม จึงมาปรึกษากับตน และได้หารือร่วมกัน เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลายท่าน ได้มองเห็นปัญหานี้มาโดยตลอด เนื่องจากสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ได้แก่ ช้าง และกระทิง จะออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มาสร้างความเสียหาย แก่พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีแผนงานในการแก้ไขปัญหานี้ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น เป็นการสร้างเครือข่าย ในการเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า ให้กลับเข้าไปในพื้นที่อุทยานฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับราษฎรจิตอาสา มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังช้างป่า ออกนอกพื้นที่อุทยานฯ การแก้ไขปัญหาในระยะกลาง โดยร่วมกับส่วนราชการ ตลอดจนเครือข่ายอนุรักษ์ ปลูกแนวรั้วไผ่หนาม อีกทั้งยังได้เสนอแผนของบประมาณ ไปยังจังหวัด ในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อจัดสร้างแนวรั้วในพื้นที่ ที่ช้างป่าออกมาเป็นประจำ การแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการจัดสร้าง หรือปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งหญ้า การเสริมแร่ธาตุอาหารในโป่งเทียม เพื่อให้เป็นแหล่งอาหาร ของสัตว์ป่า ในพื้นที่ใจกลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการ ปลูกรั้วไผ่หนามในอุทยานฯเขาใหญ่ครั้งนี้ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะกลาง ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ร่วมกับราษฎรในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เมื่อไผ่หนามโตขึ้นในระยะ 2-3 ปี กอไผ่หนามจะมีแขนงเป็นกิ่งแหลม ยื่นออกมาโดยรอบลำต้น มีความคมและแข็งแรง พบว่าในระยะที่ต้นไผ่สามารถตั้งตัวได้ สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะไม่เข้ามาใกล้ ในบริเวณที่มีต้นไผ่ชนิดนี้ขึ้นอยู่

วุฒิเดช ก้อนทองคำ คมชัดลึกทั่วไทย

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน