เชียงราย ท่องเที่ยวขอทบทวนเปิดพรมแดน เชียงแสน-เชียงของ เพิ่มหลังมีข้อเสนอเพียงแค่ชายแดนแม่สาย

26 ก.ย. 2564


ภาคเอกชนยื่นหนังสือเสนอ เพิ่มด่านชายแดน เชียงแสน - เชียงของ ในการเปิดท่องเที่ยว ม.ค.65 หลังจากที่เชียงรายได้เปิดชายแดนที่ อ.แม่สาย แห่งเดียว ชี้ ชายแดนด้าน สปป.ลาวมีความสำคัญทั้งด้านโลจิสติก และการท่องเที่ยว ไม่แพ้ด่านพรมแดนอื่นๆ

วันที่ 26 ก.ย.64 นายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย นายวชิระ รัศมีจันทร์ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย นายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรม จ.เชียงราย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อรองรับการเปิดฤดูการท่องเที่ยว
 
โดยนายวชิระ รัศมีจันทร์ ได้เป็นตัวแทนภาคเอกชนยื่นหนังสือ ผ่าน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ถึงรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้เปิดชายแดนไทยที่ อ.เชียงแสน และอ.เชียงของ ซี่งติดกับแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เนื่องจากก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 1 ก.ย. ว่าจะมีการเปิดด่านชายแดนไทยเฉพาะจุดหรือบับเบิ้ลชายแดนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะแรกทะยอยเปิดตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2564 เริ่มต้นจาก จ.ภูเก็ต หรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สมุยพลัสโมเดล จ.สุราษฎร์ธานี ฯลฯ แต่ในระยะที่ 4 ที่จะเป็นการเปิดบับเบิ้ลชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน  ตั้งแต่วันที่ 1-15 ม.ค.65 เป็นต้น โดย จ.เชียงราย ให้เปิดชายแดนเฉพาะด้าน อ.แม่สาย ที่ติดกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เท่านั้น แต่ไม่มีด้านที่ติดกับ สปป.ลาว ตั้งแต่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  มีเพียง จ.นครพนม หนองคาย และมุกดาหาร เท่านั้น ที่เปิดด่านพรมแดนติดกับ สปป.ลาว   ภาคเอกชนจึงเห็นว่าควรเปิดบับเบิ้ลด้าน อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ควบคู่กันไปด้วยเพราะมีศักยภาพเหมือนกับ อ.แม่สาย  


นายวชิระ กล่าวว่า  จ.เชียงราย มีจุดผ่านแดนถาวรที่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ซึ่งต่างมีศักยภาพในการนำเข้าและส่งออกสินค้า การให้บริการเข้าและออกเมือง  เป็นด่านสากลเหมือนกันแต่ในการเปิดบับเบิ้ลชายแดนกลับให้เปิดเฉพาะจุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย เพียงจุดเดียว ทำให้เชื่อว่าอาจเกิดจากการตกหล่นในรายชื่อ นอกจากนี้ จ.เชียงราย ยังมีจุดผ่านแดนหลายจุดนอกเหนือจาก อ.แมส่าย คือจุดผ่านแดนถาวรที่ อ.เชียงแสน ติดต่อกับเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งยังแบ่งเป็น 2 จุดคือจุดผ่านแดนถาวรเชียงแสนตรงกันข้ามที่ว่าการ อ.เชียงแสน และจุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน  ด้าน อ.เชียงของ มีจุดผ่านแดนถาวรเชียงของตรงสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ติดต่อกับเมืองห้วยทราย เมืองเอกของแขวงบ่อแก้ว ซึ่งมีถนนอาร์สามเอเชื่อมไปถึงประเทศจีน ดังนั้นศักยภาพของจุดผ่านแดนของทั้ง 2 อำเภอ จึงสามารถส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได้  

"น่าเสียดายถ้าไม่มีรายชื่อในการเปิดบับเบิ้ลชายแดน ทางภาคเอกชนจึงได้ยื่นหนังสือผ่านทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พิจารณาเพิ่มเติม ที่ผ่านมนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน จ.เชียงราย จะเป็นคนไทยมากถึงร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวจากชาติตะวันตกประมาณ 2-3% ที่เหลือเป็นชาวจีนกว่า 15-18% เมื่อเล็งเห็นถึงศักยภาพเมืองชายแดนจึงควรเปิดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือนส่วนประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเมื่อเห็นถึงศักยภาพก็จะทะยอยเปิดเพื่อให้ติดต่อเชื่อมโยงกันได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่บนพื้นฐานของมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดทั้งภายในและระหว่างประเทศ" ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย กล่าว
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน