อบต.และคณะผู้บริหารจัดทำข้าวเหนียวหมูทอด ข้าวกล่อง พร้อมเครื่องดื่มมอบให้คณะทีมแพทย์(มีคลิป)

25 ก.ย. 2564


นายอนันต์ งอนชัยภูมิ นายก อบต.ตาหลังใน และคณะผู้บริหาร อบต.ตาหลังใน ได้จัดทำข้าวเหนียวหมูทอด ข้าวกล่อง พร้อมเครื่องดื่ม มอบให้คณะทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวังน้ำเย็นและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ที่หมู่ 7 โรงเรียนบ้านทัพหลวง จำนวน 500 ชุด และมี นายสมบัติ สุริยันห์  ได้อนุเคราะห์ มอบน้ำดื่มเพื่อให้ประชาชน " ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย โดย นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อเข้ามาดูแลให้กำลังใจและให้คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติดูแลตนเอง ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีนเข็มแรก อีกทั้งร่วมแจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนด้วย

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น กล่าวว่า ด้วยอำเภอ วังน้ำเย็นได้จัดทำแผนปฏิบัติการณรงค์วันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ทุกครัวเรือนฉีควัคซีนครบทุกคน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 ตุลาคม 2564 โดยมีเป้าหมายรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ 70% ของจำนวนประชากรภายในเดือนตุลาคม 2564 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันรณรงค์การฉีดวัคซีนให้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดโดยเริ่มตั้งแต่การฉีดวัคซีน ในวันที่  28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ณ วัดบ้านท่าตาสี หมู่บ้านเป้าหมาย ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 20 ตำบลตาหลังใน เป้าหมายผู้เข้ารับการฉีด คือ กลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ที่อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน  200 คน และขอความร่วมมือท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ช่วยกันรณรงค์ด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับทาง รพ.สต.ตาหลังใน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท่าตาสี กำหนดแผนออกบริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 (นอกสถานบริการ)เข็มที่ 1 ซิโนแวค ให้กับพี่น้องประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ตำบลตาหลังใน ดังนี้ วันที่ 28 กันยายน  2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าตาสี จำนวน 200 คน ,วันที่ 4 ตุลาคม  2564  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ วัดบ้านหนองแก  จำนวน  200  คน ,วันที่ 5 ตุลาคม  2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ  โรงเรียนบ้านหนองปรือ จำนวน 200 คน, วันที่ 8 ตุลาคม  2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม จำนวน 200 คน จึงขอความร่วมมือท่านช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งกลุ่มเป้าหมายมารับบริการฉีดวัคซีน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.สระแก้ว

มอบ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน