ระดมฉีดวัคซีนโควิด จ.สระแก้ว คนแห่เข้ารับการฉีดแน่น(มีคลิป)

25 ก.ย. 2564


เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดมฉีดวัคซีนโควิดวันมหิดล คนแห่เข้ารับการฉีดแน่น คาดหวังว่าหลังจะนี้จะสามารถเดินทางไปในพื้นที่ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องกักตัว เพราะสมัครงานก็ต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบโดส ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยัน จ.สระแก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 227 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในจังหวัดและผู้ต้องขังในเรือนจำ ยังคงมีพนักงานติดเชื้อจากโรงงานในอำเภอกบินทร์บุรี สู่ครอบครัวใน 3 โรงงาน ยังคงพบผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดนำเชื้อมาแพร่สู่ครอบครัวใน 3 อำเภอ

ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดเกศแก้ว ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว มีประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งจัดให้มีการฉีดทั่วประเทศไทยเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน โดยกระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าฉีดทุกเข็มภายใน 1 วัน ให้ได้จำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านโดส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดลนั้น ซึ่งผลการบันทึกข้อมูล ณ เวลา 16.30 น.เมื่อวานนี้  พบว่าเฉพาะใน 12 เขตสุขภาพ สามารถฉีดได้ทุกเข็มรวมกันถึง 1,062,081 โดส เป็นวันแรกที่ตัวเลขเกิน 1 ล้านโดส ตั้งแต่มีการเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา โดยแบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 716,916 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 228,994 โดส และเข็มที่ 3 จำนวน 116,171 โดส ขณะเดียวกัน สำหรับเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด สามารถฉีดวัคซีนไปทั้งหมด 135,857 โดส ในจำนวนนี้ แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 60,590 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 42,210 โดส และเข็มที่ 3 จำนวน 33,057 โดส

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน บอกว่า ณ เวลานี้การฉีดวัคซีนถือว่า เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก เพราะการจะเดินทางข้ามไปต่างจังหวัดหรือไปสถานที่ต่าง ๆ จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วครบโดสจึงจะไปได้โดยไม่ต้องกักตัว หรือแม้กระทั่งลูกหลานที่ไปสม้ครงานตามบริษัทต่าง ๆ หรือหน่วยงานราชการก็ระบุในคุณสมบัติว่า ต้องฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็มหรือครบโดส ทำให้จำเป็นที่ต้องฉีดไว้อย่างน้อยก็ป้องกันความรุนแรงถ้าติดเชื้อ จึงอยากจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้นำวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดให้กับประชาชนให้เร็วที่สุด 

 นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.64 มีผู้ป่วยยืนยัน 227 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 115 ราย ติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 19 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ต้องขัง 85 ราย รับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอื่นเข้ามารักษา 1 ราย รวมทั้งสิ้น 228 ราย รักษาหาย 111 ราย กำลังรักษา 1,851 ราย อาการหนัก 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุก เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ ในเรือนจำ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดที่อำเภออรัญประเทศ 73 ราย อำเภอเมืองสระแก้ว 14 ราย อำเภอวังสมบูรณ์ 9 ราย อำเภอตาพระยา 8 ราย อำเภอวัฒนานคร 5 ราย อำเภอโคกสูง 3 ราย อำเภอเขาฉกรรจ์ 2 ราย และอำเภอคลองหาด 1 ราย ทำให้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,785 ราย รักษาหายสะสม 11,269 ราย เสียชีวิตสะสม 64 ราย 

 ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดสระแก้ววันนี้ ผู้ป่วยยืนยันส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในจังหวัดและเป็นผู้ต้องขังชายในเรือนจำ ทำให้ตอนนี้มีผู้ต้องขังติดเชื้อสะสม 719 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้พบการติดเชื้อกระจายใน 8 อำเภอ ยกเว้นอำเภอวังน้ำเย็น เป็นการติดเชื้อจากสถานที่เสี่ยง 134 ราย และจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 93 ราย ทั้งใน 4 คลัสเตอร์เก่าและกรณีอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไปทำงานโรงงานและติดเชื้อมาสู่ครอบครัววันนี้มาจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำนวน 2 ราย (สะสม 153 ราย) ที่อำเภอเขาฉกรรจ์และอำเภอวัฒนานคร และเป็นพนักงานของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำนวน 2 ราย (สะสม 23 ราย) ที่อำเภอเมืองสระแก้ว ในขณะที่คลัสเตอร์งานศพบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ พบร่วมบ้านของแม่ครัวในงานศพติดเชื้อ 2 ราย (สะสม 77 ราย)

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า อำเภออรัญประเทศพบผู้ติดเชื้อจากตลาดสดเทศบาลฯ และตลาดวังปลาตองอีก 23 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเชื้อร่วมบ้านจากผู้ป่วยยืนยัน(แม่ค้าตลาดสด) ที่เหลือเป็นติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ สำหรับกรณีการติดเชื้อที่ควรเฝ้าระวัง ยังคงพบผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและนำเชื้อมาสู่ครอบครัวใน 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองสระแก้ว กรณีแรกเป็นเด็ก 3 เดือนติดเชื้อจากญาติมาจากจังหวัดระยอง อีกกรณีหนึ่งจากแม่ที่ไปทำงานโรงงานเย็บผ้า อำเภอกบินทร์บุรี แล้วติดเชื้อมาสู่ครอบครัวรวม 4 ราย ส่วนอำเภอเขาฉกรรจ์พบตาเดินทางไปรับหลานที่จังหวัดปราจีนบุรีมาเลี้ยง หลังจากพ่อแม่เด็กติดเชื้อเลยทำให้ตาสัมผัสเชื้อ และที่อำเภอวัฒนานคร น้องชายสัมผัสเชื้อจากจังหวัดสมุทรปราการแล้วกักตัวไม่ครบ 14 วัน กลับมาบ้านเลยนำเชื้อมาสู่พี่สาวและลูก 2 ราย ในขณะที่อำเภอตาพระยาพบการติดเชื้อในครอบครัว ญาติ และลูกจ้าง ร้านอาหารครัวดาบเชิญ จำนวน 8 ราย หลังภรรยาติดเชื้อมาแล้วมีอาการจึงไปตรวจ ส่วนอำเภอวังสมบูรณ์ ชาวบ้านทำสวนยางติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงแล้วกระจายสู่ครอบครัว 7 ราย จากการสอบสวนโรคระบุว่าไม่ได้เดินทางไปไหน คาดว่าอาจสัมผัสผู้ป่วยหรือสัมผัสเชื้อในพื้นที่มา 

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงข้อมูลผู้เสียชีวิต รายที่ 64 ว่า เป็นเพศชาย อายุ 82 ปี สัญชาติไทย อาชีพรับจ้าง ที่อยู่ขณะป่วย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ภูมิลำเนาอยู่ที่ หมู่ 3 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว ปัจจัยเสี่ยงมีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน และมีประวัติเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ COVID -19 จากคนในครอบครัวจังหวัดตราด ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ภาพ/ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.สระแก้ว

ระดม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน