เมืองคอนโควิดยังพุ่งสูงตายเพิ่มอีก 2 ราย-ผู้ว่า ฯ,นอภ.สั่งตรวจเข้มทุกกรณี

24 ก.ย. 2564


เมืองคอนโควิดยังพุ่งสูงตายเพิ่มอีก 2 ราย-ผู้ว่า ฯตรวจเข้มผู้เดินทางทุกสายการบิน ส่วน นอภ.ท่าศาลาสั่งคุมเข้มปิด-เปิดหลายหมู่บ้าน

               (24 ก.ย.)จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 296 ราย (ในจังหวัด 292 ราย/กทม.และปริมณฑล 2 ราย/เรือนจำทัณฑสถานวัยหนุ่ม 2 ราย)  ยอดผู้ป่วยสะสม 14,532 รายรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,401 ราย(จากต่างจังหวัด 1,538 ราย รักษาหายแล้ว 1,222 ราย) รักษาหายแล้วสะสม 10,516 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ยอดสะสมเสียชีวิตสะสม 86 รายโดยผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รายที่ 1เพศหญิง 46 ปี อ.ถ้ำพรรณรา มีโรคประจำตัว หอบหืด รายที่ 2 เพศหญิง 87 ปี อ.ปากพนัง โรคประจำตัว เบาหวาน ไตวายระยะสุดท้าย         

    
  ในขณะที่นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่และผู้ที่เดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินทุกสายการบินจะต้องแสดงหลักฐานอย่างน้อย 1 รายการได้แก่หลักฐานการฉีดวัคซีนมาแล้วครบ 2 โดสหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 โดสไม่น้อยกว่า 14 วันหลักฐานการตรวจ ATK มาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมงและหลักฐานการติดเชื้อโควิค 19 รักษาหายมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน         

       


ส่วนนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายกันตพงศ์ ช้างนิล ปลัดอำเภอรับผิดชอบประจำตำบลท่าศาลา ดร.ศุภชัย นาคสุวรรณ์ ที่ปรึกษา CI อบต.ท่าศาลา นางจิรวรรณ ทิดคงทอง ผอ.กองสวัสดิการและสีงคม อบต.ท่าศาลา เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย  อสม ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ซอยชุมชนด่านภาษี  เพื่อทำความเข้าใจกับบุคคลที่ยังไม่ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลท่าศาลา ได้พูดคุยจนเข้าใจและให้ไปตรวจในวันที่ 25 กันยายน 2564 ภายหลักจากที่อำเภอได้ประกาศปิดซอยไป ตั่งแต่ วันที่ 22-28 ก.ย. 2564

               ในขณะที่ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ซอยเศษเหล็ก ได้กักตัวครบตามกำหนดและได้ไปตรวจเชื้อตามที่อำเภอ ได้สั่งการแล้วไม่พบเชื้อเพิ่ม จึงได้เปิดซอยเศษเหล็กตามปกติ ,หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของ ม 5,6,7,8,11,14,15 ที่มาช่วยในการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ขอความร่วมมือให้เข้มข้นในการเดินทาง เข้า-ออกต่อไป และจะสิ้นสุดการตั้งจุดตรวจในหมู่ที่ 5 ในวันที่ 26 กันยายน 2564 , สำหรับในหมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา จะคงเหลือเพียบจุดตรวจที่โค้งในถุ้งบ้านบ้างใบไม้เพียงจุดเดียว ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่จุดตรวจตรวจสอบบุคคลเข้า - ออก อย่างดีและระมัดระวัง ต่อพี่น้องประชาชนที่ สัญจรไปมา และไห้ปฏิบัติตามมาตรการฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

                    

ขอบคุณภาพ/นายกันตพงศ์ ช้างนิล ปลัดอำเภอรับผิดชอบประจำตำบลท่าศาลา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน