ก.ธ.จ. อยุธยา ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นกว่า 13 ล้านบาทมุ่งเน้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

23 ก.ย. 2564


วันที่  (23 ก.ย.64)  ที่ อบต.เกาะเรียน  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อบต.เกาะเรียน  ติดตามสอดส่องโครงการฯ หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 13,281,000 ล้านบาท มีนายเกษม พึ่งเย็น ปลัด อบต. และนายมงคล สิทธิเขต ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกาะเรียน ให้การต้อนรับ
นายชานนท์  สุวรรณาภินันท์  เปิดเผยว่า  การลงพื้นที่ติดตามสอดส่องครั้งนี้เนื่องจากได้รับมอบหมายจากนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การรับจัดสรรงบประมาณเกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุด  โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำเกาะเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  งบ 9,484,000 บาท  โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบึงเกาะเรียน หมู่ที่ 2-3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  งบ 3,797,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 13 ล้านบาท

 


ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำเกาะเรียน พบว่า จะมีงานสร้างกำแพงโบราณ  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานลานแสดงกลางแจ้ง และงานขยายเสาไฟฟ้า  มีวัตถุประสงค์เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีท้องถิ่น โดยเฉพาะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่   พร้อมผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ขณะเดียวกัน ได้เชื่อมโยงโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบึงเกาะเรียน บนพื้นที่ 9 ไร่ บริเวณหมู่ 2-3 ของตำบลเกาะเรียน ซึ่งเป็นเส้นทางออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้  พร้อมกันนี้ มีการสร้างสะพาน และสร้างถนนริมบึง  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือกราบนมัสการพระ 9 วัด  รวมถึงพี่น้องประชาชนบนเกาะกว่า 100 หลังคาเรือน กว่า 400 คน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยาจะลงพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง  เพื่อติดตามความคืบหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ

เกียรติยศ   ศรีสกุล  ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน