อบต.ห้วยยาง เริ่มฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้ประชาชนในพื้นที่กว่าสามพันโดส

22 ก.ย. 2564


วันที่ 22 ก.ย. 2564 ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน พร้อม นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก แพทย์หญิงสภาภรณ์ ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก พร้อม บุคคลากรทางการแพทย์ รพ.ทับสะแก เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในตำบลห้วยยาง และ อสม.ในพื้นที่  ได้ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในตำบลห้วยยาง ที่ได้ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางไว้ จำนวน 1,958  ราย
โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ พร้อมทั้งได้ตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม จากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 3,916 โดส ใช้งบประมาณ จำนวน กว่า 3,000,000 บาท โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวตำบลห้วยยางผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมาลงทะเบียนรวมกว่า 1,958 คน และได้ส่งรายชื่อให้ทางสถาบันราชวิทยาลัย สำรวจรายชื่อ


นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กล่าวว่า หลังจากฉีดประชาชนชาวตำบลห้วยยางครบเรียบร้อยแล้ว ก็จะให้ข้าราชการทุกภาคส่วนที่ประจำอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยยางมาเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ อีกด้วย

ณัฐธภพ พันสาย จ. ประจวบคีรีขันธ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน