ยุติธรรม จ.ศรีสะเกษ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

22 ก.ย. 2564


เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานคุมประพฤติ  จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์  สิทธิบัวศรี  ยุติธรรม  จ.ศรีสะเกษ / ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ  จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  ตนได้นำข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม สังกัดสำนักงานยุติธรรม  จ.ศรีสะเกษ  ทุกคน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิภาณตน แสดงความจงรักภักดี กล่าวอุดมการณ์รักชาติ และประกาศเจตนารมณ์ตามแนวทางขององค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

 
และประชุมประจำเดือน  ก.ย.64 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ  นายขวัญชัย  วิวัฒนาเจริญกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ  จ.ศรีสะเกษ ท่านใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานแห่งนี้ด้วย

 


ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์  สิทธิบัวศรี  ยุติธรรม  จ.ศรีสะเกษ / ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ  จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูล ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 4 ประการ อันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา นำไปสู่การส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน