เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่อ.ทับสะแกอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19

21 ก.ย. 2564


วันที่ 21 ก.ย. 2564 ที่บริเวณวัดเขาบ้านกลาง ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก แพทย์หญิงสุภาภรณ์ ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก พร้อม บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนชาวอำเภอทับสะแก ที่เดินทางมาฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และ 2 เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19

 
สำหรับอำเภอทับสะแกมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนชาวอำเภอทับสะแกที่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมทั้งผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 42,298 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 17,310 คน ผู้ที่ได้รับการฉีดเข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 12,327 คน และผู้ที่ฉีดเข็มที่ 3 ( กระตุ้น ) จำนวน 309 คน ซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอทับสะแกและโรงพยาบาลทับสะแก ได้รณรงค์ให้ประชาชนชาวอำเภอทับสะแก ลงทะเบียนหมอประจวบพร้อม ที่ รพ.สต.ทุกแห่ง หรือ อสม.ที่ดูแลท่านอยู่ตามในหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19


โดยที่ผ่านมาในเขตอำเภอทับสะแก มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จำนวน 176 ราย รักษาหายแล้ว 171 ราย คงเหลืออีก 5 ราย ที่กำลังรักษาอยู่ที่ รพ.ทับสะแก

ณัฐธภพ พันสาย จ. ประจวบคีรีขันธ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน