เทศบาลตำบลทองผาภูมิ เร่งแจกหน้ากากอนามัย และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

18 เม.ย. 2563


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 เม.ย.2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นางรัตนา บุญรอด รักษาการปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนและงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการมอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนพัฒนาทองผาภูมิ ชุมชนริมฝั่งแควน้อยและชุมชนวังท่าขนุน จำนวน 1,900 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในชุมชนและกลุ่มคนต่างด้าว ให้มีหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ( COVID-19 ) ใช้กันทุกคน




 และทางเทศบาลตำบลทองผาภูมิยังได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID-19 ) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อหาเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน


 อันเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน บำบัดโรคและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผ่านกลไกของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางเทศบาลฯจึงได้ทำการมอบถุงยังชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน จำนวน 58 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาในเบื้องต้น

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี




ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน