UNDP ห่วงปัญหามลพิษจังหวัดเชียงรายจัดเสวนา “รูปแบบบูรณาการของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการสร้างแบบจำลงของปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียง

21 ก.ย. 2564

ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย.64 ที่ผ่านมา นาย เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย หรือ UNDP ได้จัดการเสวนา  “รูปแบบบูรณาการของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการสร้างแบบจำลงของปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงราย" โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กลุ่มนักเคลื่อไหวด้านสิ่งแวดล้อม นักสิทธิมนุษย์ชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนา โดยการเสวนาเป็นการวิเคราะห์ปัญหาของการมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงราย 


นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบน ที่ประสบปัญหาในเดือนเมษายน ถึง พ.ค. เป็นประจำทุกปี ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ส่งผลต่อระบบสายตาและระบบหายใจ นอกจากนั้นส่งผลทางอ้อม จากการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งลดลงเช่นการออกกำลังกาย  ปัญหาเริ่มทวีความรุ่นแรงมากขึ้น สาเหตุพอทราบได้ว่าจากการเผาพื้นที่การเกษตรในที่โล่ง เพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร รวมถึงการเผาป่าเพื่อหาของป่าเช่นเห็ด ปัญหามลภาวะทางอากาศยังเชื่อมยังในระดับมหาภาคด้วยเนื่องจากคนเพิ่มขึ้น  เพื่อการแก้ปัญหาเราต้องสร้างกลไก รวมถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รัฐ ต้องวางแผนจากข้อเท็จจริง จากผลกระทบทุกด้าน วันนี้เพื่อสร้างเข้าใจต่อมลภาวะทาอากาศอย่างลึกชึ้งมากขึ้นด้วยรวมถึงแนวทางการจัดการปัญหาที่สามารถทำได้จริง ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และสามารถแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนเชียงราย


นาย เรอโน เมแยร์  กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ความจริงต้องเข้ามาตั้งนานแล้ว ที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลพิษ และยินดีที่ได้ร่วมเรียนรู้การจัดการแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ขอพูดถึงปัญหาต้นตอมลพิษทางอากาศมีหลายสาเหตุด้วยกัน เราจะต้องตระหนักด้วยว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากประเทศไทยอย่างเดียว การจะต้องแก้ด้วยการร่วมกันทำงานกับประเทศอื่นด้วย เช่น พม่า ลาว ในการแก้ไขปัญหาด้วยกัน  ในจังหวัดเชียงรายต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะปัญหามันมีความซับซ้อน การสร้างสมดุล 3 อย่างด้วยกัน 1 คือคน 2 คือความมั่งคั่งความเจริญ หมายถึงสิ่งแวดล้อมสะอาดอากาศสะอาด คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ทุกเรื่องมีความซับซ้อน เวทีนี้เรามีส่วนร่มจากผู้คนในจังหวัดเชียงรายได้วิเคราะห์เชิงลึกในการแก้ไขปัญหา และทาง UNDP ก็พร้อมสนับสนุนทำงานกับหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาร่วมเป็นองคาพยพในการขับเคลื่อน และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รู้จัก ได้พบปะ ทั้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่มาร่วมกันเพื่อหาทางออกเพื่อให้คนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

"การช่วยเหลือและการแก้ปัญหามลพิษ ใน จ.เขียงราย ทาง UNDP จะมีเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยนำปัญหาของประชาชนมาเป็นหลักก่อนเพื่อจะได้เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง โดยปัญหาหมอกควันในเชียงราย หรือภาคเหนือของไทยส่วนใหญ่เป็นหมอกควันที่ข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะยังมีการเผาวัชพืชในช่วงฤดูแล้งเพื่อเตรียมการเกษตร  ทำให้หมอกควันลอยข้ามแดนข้ามาในพื้นที่ ซึ่งทาง UNDP จะเข้าไปช่วยเจรจากับรัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น โดยจะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว"ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าว 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน