ฉะเชิงเทรามอบรางวัล เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี

21 ก.ย. 2564


  วันนี้ (21 ก.ย.64 )  ที่ห้องชลธี1 โรงแรมซันธาราฯ  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายไมตรี  ไตรติลานันท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Chachoengsao Labour Management Award 2021 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สถานประกอบกิจการและสถานศึกษา  เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ฯ ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราจัดขึ้น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประกอบด้วยรางวัลต่าง ๆ รวมจำนวน 11 ประเภท ดังนี้

 

คลิป รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน แบ่งเป็น 4 ระดับ     
ได้แก่รางวัลเกียรติยศสูงสุด (สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ปีที่ 15 – 20  ปี ) จำนวน 5 แห่ง /รางวัลเกียรติยศ (สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ปีที่ 10 – 14 ปี ) จำนวน 7 แห่ง / รางวัลเชิดชูเกียรติ (สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ ปีที่ 5 – 9 ปี) จำนวน 13แห่ง  /รางวัลดีเด่น (สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ปีที่ 1 – 4 ปี) จำนวน 13 แห่ง /รางวัลคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561– 2564 จำนวน 4 คน  / รางวัลคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 10คน /รางวัลผู้เข้าร่วมการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี  2564  จำนวน 1คน/

 


    รางวัลมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2563) จำนวน 7 แห่ง  /รางวัลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) จำนวน 31 แห่ง /รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 15 แห่ง /รางวัลโรงงานสีขาว จำนวน 20 แห่ง/ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 16แห่ง  /รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด จำนวน 10 แห่ง และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จำนวน 27 แห่ง  โดยผู้เข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น จำนวน 177 แห่ง  216 คน

ภาพ/ข่าว สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน