ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลถวายวัด เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

20 ก.ย. 2564


วันที่ 20 ก.ย. 2564 ที่วัดทุ่งพุฒิ หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสาโรจน์ อ่ำแก้ว นายวิโรจน์ รอจั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ( ส.อบต. ) นายพีระพงษ์ บุญมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  นายธานินทร์ บุญนี ปลัดอบต.อ่างทอง น.ส.ภัณฑ์ธิมา รังสิกุล หัวหน้าสำนักปลัด นายอภินัทธ์ นิลสุข นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการ.ผอ.กองสาธารณสุข พร้อม เจ้าหน้าที่ อบต.อ่างทอง ได้ร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลถวายวัดทุ่งพุฒิ โดยมี พระครูใบฎีกาวิสุทธิ์ นิภาธโร เลขาเจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
อบต.อ่างทอง ได้กระตุ้นจิตสำนึกให้กับพี่น้องชาวตำบลอ่างทอง หันมาคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยจะส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วย ซึ่งในการคัดแยกขยะที่ต้นทางก็จะทำให้ปริมาณขยะลดลง นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง คณะผู้บริหาร จึงได้มีแนวคิดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลทั่วทุกหมู่บ้าน ครัวเรือน กลุ่มโรงเรียนตำบลอ่างทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่ โดยให้พ่อค้ามารับซื้อ ได้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,210 บาท และได้นำทอดถวายเป็นการสร้างและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


นอกจากนี้ ผู้มาร่วมกิจกรรมทั้งหมด ยังได้ร่วม กิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่า ต้นยางนา คืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน

ณัฐธภพ พันสาย จ. ประจวบคีรีขันธ์    

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน