อบต.ตะเคียนทอง คิกออฟฉีดชิโนฟาร์ม เข็มแรกให้ชาวบ้าน

19 ก.ย. 2564


19/9/64 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อบต.ตะเคียนทอง ใช้งบซื้อวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม 4,400โดส ฉีดให้ชาวบ้านภายหลังดูแลกลุ่ม 608 ฉีดไปก่อนหน้านี้แล้ว และทำให้ฉีดไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร โดยมี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์เดินทางมาเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้มารับวัคซีน พร้อมให้ความมั่นใจสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่สามารถควบคุมได้ในวงจำกัด และเริ่มคลี่คลายไปทิศทางที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ท่าทองใหม่ ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาแก้ไขปัญหาหาในการจัดสร้างศูนย์พักคอย สามารถควบคุมได้อยู่ในวงจำกัด พร้อม ย้ำประชาชนอย่าประมาท ป้องกัน ดูแลตัวเองปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด
ว่าที่ร้อยโทสมชาย  เรืองจันทร์  นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ กล่าวว่า จาการตรวจเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อตำบลพลายวาสได้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายในแค้มป์ของบริษัท M.E.C. engineering และ Supplier ของบริษัทซึ่งรับเหมาก่อสร้างโรงงานให้บริษัทศรีตรัง ได้ดำเนินการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อจำกัดการเคลื่อนที่ของกลุ่มเสี่ยงและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มแรงงาน โดยทางบริษัทยินยอม ที่จะนำมาตรการ Bubble and Seal มาปรับใช้ เป็นระยะเวลา 28 วัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดสูง ใน ต.ท่าทองใหม่ ได้พยายามสร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชน ที่มีการเดินทางทำมาค้าขาย ไปมาหาสู่กันในการป้องกันการแพร่ระบาด และ ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ติดตาม และแก้ไขปัญหา พร้อมสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน 3 ศูนย์ นั้น ได้สร้างความมั่นใจ และการดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงควบคุมได้อยู่ได้วงจำกัด จึงไม่น่าเป็นห่วงและมั่นใจว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วๆนี้


นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ในขณะนี้ ถือว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการพบปะไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน ร่วมทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานศพ งานบวช การเดินทางไปตลาดนัด ซึ่งอาจจะทำให้เชื้อไวรัสโควิด19 สามารถที่จะแพร่เชื้อซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้การติดเชื้อรุนแรงทาง อบต.คะเคียนทองมีความตั้งใจที่จะจัดหาวัคซีนทางเลือก ให้ชาวบ้านตำบลตะเคียนทองภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลตะเตียนทอ ง และอำเภอกาญจนดิษฐ์

จึงได้อนุมัติงบประมาณเพื่อนำมาซื้อวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำมาฉีดให้กับชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแต่อย่างใด จำนวน 4400โดส สำหรับประชาชน 2200 คน  ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการฉีดให้กับกลุ่ม 608 ไปก่อนหน้านั้นแล้ว

สำหรับวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนทางเลือกเป็นวันแรก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้ชาวบ้าน สร้างรอยยิ้ม และความมั่นใจให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่ง ทำให้ขณะนี้ตำบลตะเคียนทองฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนประชากรกว่า 6 พันคน ยังคงเหลือเพียงเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อีก 1300 คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

 สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สือข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน