ผู้ว่าปากน้ำเร่งประชุมวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมและบ้านเรือนประชาชน

17 ก.ย. 2564


เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ที่ 17 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบในระยะยาว โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16 หน่วยงานร่วมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในการประชุมหารือการวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยมีการแบ่งหน้าที่การบริหารในส่วนต่าง ๆ ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ โดยในด้านการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย สุวรรณภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนในเรื่องการดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร  เป็นผู้รับผิดชอบ  ส่วนทางด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงสมุทรปราการ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายอำเภอบางพลี นายอำเภอบางเสาธง นายอำเภอบางบ่อ และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกาใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแพรกา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู และนายเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว เป็นผู้รับดำเนินการ  โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายทหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี และประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
โดนมีแผนการระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง ซึ่งจะมีการระดมเครื่องสูบน้ำจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 33 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดต่าง ๆ  ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่บ้านเมืองเอกบางปู และเขตชุมชนต่าง ๆ เพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองสาขา และคลองชลประทานออกสู่ทะเล ภายหลังการเร่งระบายน้ำในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำลดลงสู่สภาวะปกติภายใน 3 วัน


การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน จะมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุมรปราการ บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันแรกที่เกิดภัย ทั้งในเรื่องการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่ม การอำนวยความสะดวกในการสัญจร การช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การแจกจ่ายกระสอบทรายกั้นน้ำ การดูแลด้านสาธารณสุข การตัดกระแสไฟในพื้นที่น้ำท่วมชังที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน  เพื่อให้การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นไปอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง และภายหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร่งดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่พักอาศัยพื้นที่สาธารณะ และสำรวจความเสียหายในด้านต่าง ๆ เพื่อทำการเยียวยาฟื้นฟูต่อไป

 

ภาพ/ข่าว  สุรศักดิ์ คงสินธ์ - ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน