มุกดาหาร ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

17 ก.ย. 2564


วันนี้ (17 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น.  นายวีระชัย  นาคมาศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายแพทย์ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และนายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ  ผู้อำนวยการโรงพนาบาลมุกดาหาร พร้อมด้วยแพทย์ พอ.สว. บุคลาการทางการแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน”ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจาก

 

 

 

 

 

 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้ป่วยเรื้อรัง พระ นักบวช และประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน รวมถึงแรงงานต่างด้าว ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้รับวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม จำนวน 5,000 โดส ฉีดกลุ่มเป้าหมายจำนวน  2,500 คน

 

 

 

 


สำหรับในวันนี้ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ณ หอประชุม  250 ปี มุกดาหาร เข็มแรกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ฉีดให้ผู้สูงอายุ และแพทย์ พอ.สว. ได้ฉีดกลุ่มเป้าหมาย ในเขคอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1,087 คน  และครั้งต่อไปให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานฯ ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านติ้ว ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นี้

 

 

 

 

อนุศักดิ์  เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่า่วภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน