ปชส.จ.อยุธยา จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานราชการ

16 ก.ย. 2564


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (16 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ดำเนินการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยมี ปลัดจังหวัด รอง ผอ.รมน.จว. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด คลังจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ด้านสื่อมวลชน  มีนายเผอิญ  ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา นายเกียรติยศ  ศรีสกุล ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนนายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์ศรีอยุธยา และ สมาชิกสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสร้างสัมพันธภาพที่ดี นำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง สื่อมวลชน และสื่อวิทยุภาคเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
โดยมีประเด็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการรักษาและการช่วยเหลือสนับสนุน การกระจายวัคซีนให้ประชากรในจังหวัดให้ได้มากที่สุด และการตั้งสายด่วน Call Center อยุธยา เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมทั้งความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมในการจัดแผนเผชิญเหตุ โดยกำหนดประกาศ Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล” จัดกิจกรรมเสวนา “กว่าจะมาเป็นอยุธยาโมเดล” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ “ติดโควิดไม่ต้องปิดโรงงาน” ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสามารถชมผ่านทางเฟสบุ๊กไลฟ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องปากท้อง โดยคลังจังหวัด แจ้งมาตรการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ ของพี่น้องประชาชน ซึ่งคาดว่าจะให้ได้รับเร็วขึ้น ต่อจากนั้น สื่อมวลชนได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็น


หลังจากเสร็จกิจกรรม ท่านผู้ว่าฯ ได้มอบหนังสือ “บางเรื่องที่อยากเล่า ณ ๒ บุรี ๑ พระนคร” ที่เขียนขึ้นเอง จากประสบการณ์การทำงานเพียงบางส่วน และ เรื่องที่อยากทำแต่ทำไม่ทัน เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สื่อมวลชนและขอให้นำไปขยายผลประชาสัมพันธ์หากองทุนไว้ให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ต่อไป

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าว คมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน