เปิดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณ รวมใจวิถีใหม่ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์

16 ก.ย. 2564


ที่ จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบInteractive Multimedia) โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 16-18 กันยายน 2564 ที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายปรีชา ทองคำ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีและร่วมขับร้องเพลงบนเวทีด้วยหลังพิธีเปิดนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้โชว์ขับร้องเพลง อเมซิ่งสุพรรณ และเพลงรำวงสุพรรณบุรี  โดยมีแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) และศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ร่วมเวทีเสวนาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดทั้ง 3 วัน

 

งานศาสตร์ศิลป์ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจวิถีใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง "ศิลปิน" ที่มีทั้งด้านดนตรีไทย เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่งเพลงสากล และศิลปะด้านต่างๆ จนเป็นที่กล่าวขานถึงความสามารถในเชิงประจักษ์ และขอชื่นชมศิลปินคนสุพรรณฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทุกท่านมีสร้างสุนทรียภาพและความสุขให้กับคนสุพรรณบุรี และประชาชนทั่วประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดสุพรรณบุรีจะสามารถขับเคลื่อนสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก้ในอนาคต นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นสมบัติของชาติมิใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่นจะต้องรักและหวงแหน สิ่งที่เป็นจุดเด่นอย่างแท้จริงให้เข้าไปฝังอยู่ในหัวใจพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นคนไทยที่จะต้องเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้เห็นอย่างสืบเนื่องและสืบทอดให้คงอยู่คู่สั่งคมไทย

 

งานศาสตร์ศิลป์ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจวิถีใหม่

ด้านนางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีรากฐานและทุนทางวัฒนธรรมด้านดนตรีอย่างเข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นมายาวนาน มีปูชนียบุคคลทางด้านดนตรี อาทิ ศิลปิน แห่งชาติ ศิลปินที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านดนตรีไทย เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่งเพลงสากล และศิลปะด้านต่าง 1 จนเป็นที่กล่าวขานถึงความสามารถในเชิงประจักษ์ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง "ศิลบิน" ซึ่งศิลปินเหล่านี้ได้สร้างสรรค์สุนทรียภาพให้กับสังคม กลายเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจของศิลปิน รุ่นใหม่ ๆ ทั่วไป ที่จะก้าวตามไปสู่ความฝันในการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

ภาพข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี  จ.สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน