สถานีพัฒนาที่ดินเมืองคอน “Kick off แจกจ่ายฟ้าทะลายโจร 17,000 ต้น” ให้ประชาชนสู้โควิด-19

14 ก.ย. 2564


               สถานีพัฒนาที่ดินเมืองคอน “Kick off  แจกจ่ายฟ้าทะลายโจร 17,000 ต้น” ให้ประชาชนสู้โควิด-19  -เตรียมแจกต่อเนื่อง ก.ย.-ธ.ค. 2654 พร้อมพัฒนาต่อยอดและส่งเสริมประชาชนสร้างรายได้จากการปลูกฟ้าทะลายโจรต่อไป

               (14 ก.ย.)  ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธาน มอบพันธ์กล้าฟ้าทะลายโจรแก่หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมอดินอาสา และพี่น้องประชาชน และ ตามโครงการ”สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช  “Kick off  แจกจ่ายฟ้าทะลาย 17,000 ต้น แก่ประชาชน” โดยมีนายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชกที่เกี่ยวข้องและหมอดินอาสา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ อ.พระพรหม และ อ.ลานสกา ร่วมกิจกรรมและรับมอบต้นกล้าฟห้าทะลายโจรอย่างมทั่วถึง 

            
นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เปิดเผยว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่สำคัญ มีราคาดี ตลาดมีความต้องการสูง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนให้ใช้ฟ้าทะลายโจรในการสร้างภูมิต้านทานและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อเป็นยาระงับยับยั้งเชื้อไวรัสโควิดเบื้องตน              


“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เร่งมอบหมายให้ ส.ป.ก. ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจร โดยมีเป้าหมายผลิตต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ใช้ภายในครัวเรือนและขยายผลให้ได้ จำนวน 1 ล้านกล้า  ภายใน 1 ปี และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ การตลาด รวมทั้งปัจจัยการผลิต โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมกับส่งเสริมมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย โดยจะมีการแจกจ่ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับประชาชนตั้งแต่เดือนกันยายนนี้จนถึงเดือนธันวาคม 2564”นายภิญโญ  กล่าว.

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช              
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน