ร.29 นำรถครัวสนามออกปรุงอาหาร แจกจ่ายชาวบ้านบ่อพลอย

14 ก.ย. 2564


วันที่ 14 ก.ย.2564 พ.อ.วินิจ สว่างเนตร เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยได้มอบนโยบาย และสั่งการให้หน่วยงานกองทัพบกทั่วประเทศ นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วย บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน

ร.29 พล.ร.9 กาญจนบุรี พร้อมด้วย รถครัวสนามปันสุข ประกอบอาหารปรุงสุก แจกจ่ายให้กับประชาชนบทั้งนี้กองพลทหารราบที่ 9 โดย กรมทหารราบที่ 29 ร่วมกับหน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 29 ( ร.29 พัน.2 ) นำรถครัวสนามปันสุข  ประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน แจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19 ภายหลังจากจบภารกิจฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามนโยบายของกองทัพบก


โดยพ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผบ.กรมทหารรราบที่ 29 พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี สั่งการให้หน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 29 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  พร้อมด้วย รถครัวสนามปันสุข ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในชุมชนบ้านท่าแจง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทหารพระราชา มีแล้วแบ่งปันกองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน” ในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย โดยได้นำรถครัวสนามสำหรับการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2564 ออกเดินทางจากพื้นที่ฝึกฯ ไปยังหมู่บ้านชุมชนบ้านท่าแจง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เพื่อนำสิ่งของปันสุข ประกอบด้วย อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน300กล่อง และเครื่องบริโภค ไปมอบให้กับประชาชน ในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ได้รับ ผลกระทบวิกฤต Covid-19

วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน