"อุทยานฯไทรโยค" ตั้งเป้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์4แสนไร่ จ่อรวมกลุ่มป่าแก่งกระจานมรดกโลก

14 ก.ย. 2564


วันที่ 14 ก.ย.2564 นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานฯไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ ป่าที่ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้มีเนื้อที่ได้ร้อยละ 25 ของของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

ซึ่งการเพิ่มพื้นที่ป่าดังกล่าว เป็นข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ ที่ดูแลป่าสงวนแห่งชาติ จะยกพื้นที่ให้กับกรมอุทยานฯ ที่ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อใช้ในการผนวก เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม โดยจะต้องผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของราษฎร และผู้นำในท้องถิ่น ในการร่วมเดินสำรวจป่า ที่จะผนวกเพิ่มเติมด้วย โดยจะต้องเป็นป่าที่สมบูรณ์ ปราศจากที่อยู่ที่ทำกิน ของราษฎรในพื้นที่ และต้องได้รับความเห็นชอบ ของราษฎรในพื้นที่ก่อน จากนั้นก็ต้องได้รับความเห็นชอบ จากสภาองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่า ของจังหวัดนั้นๆ
นายสมเจตน์เผยต่อว่า สำหรับอุทยานแห่งชาติไทรโยค มีแผนการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี รวม 3 อำเภอ 7 ตำบล ได้แก่ตำบลวังกระแจะ ตำบลบ้องตี้ ตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตำบลจระเข้เผือก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย รวมพื้นที่ในการผนวกพื้นที่ทั้งสิ้น 461,443.29 ไร่


ซึ่งอุทยานฯไทรโยค ได้เริ่มทำการเดินสำรวจพื้นที่ ในเขตตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยคก่อน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ในคราวการประชุมสภาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผนวกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เพิ่มเติมในท้องที่ตำบลวังกระแจะ เนื้อที่ 60,594 ไร่ และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบในการผนวก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพิ่มเติมดังกล่าว จากคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน ซึ่งหากการผนวกพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ทั้งหมดนี้สำเร็จ จะเป็นแนวเชื่อมต่อ ผืนป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ ของทั้ง2กลุ่มป่า คือ “กลุ่มป่าตะวันตก และ กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ที่พึ่งได้รับการประกาศ ให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ก็จะมีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้นตามมา

วุฒิเดช ก้อนทองคำ คมชัดลึกทั่วไทย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน