กอ.รมน.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

14 ก.ย. 2564


 วันนี้ (14 ก.ย.64)  ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วยพ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ทหาร)และพ.ต.อ ธราเทพ ตูพาณิช ผู้แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตำรวจ)

 

คลิปร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ google meeting เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข


  โดยมีพล.ท เจริญชัย หินเธาว์  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน) พร้อมทั้งขอรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงต่อไป

ภาพ/ข่าว สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน