ผู้ว่าสุราษฎร์ฯ เร่งสกัดคลัสเตอร์ท่าทองใหม่ สั่งตั้งศูนย์พักคอยแยกติดกลุ่มเสี่ยงในครอบครัว

14 ก.ย. 2564


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 214 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 9,288 ราย โดยการค้นหาเชิงรุก ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นวันที่ 2 ทั้งหมด 615 รายพบเชื้อ 33 ราย จากการตรวจวันแรก 875 ราย พบเชื้อ 59 ราย รวม 2 วัน 92 ราย การแพร่ระบาดส่วนใหญ่เกิดจากร่วมบ้าน เพื่อนบ้านและการพูดคุย
ซึ่งได้มีการนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แยกไปยังศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (Community Isolation : CI) 3 แห่งของเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ที่โรงเรียนบ้านสำโรง , มัสยิดริมน้ำ และ โรงเรียน วัดท่าไทร โดยมีผู้มาพักคอยเพื่อ สังเกตอาการ 3 แห่งแล้ว 200 ราย เพื่อลดและ หยุดการติดเชื้อในครอบครัว

ต่อมานายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์, สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์, นายกเทศมนตรี ตำบลท่าทองใหม่, กำนัน ต.ท่าทองใหม่ และผู้ใหญ่บ้าน เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19(Community Isolation : CI) เทศบาลตำบลท่าทองใหม่  ที่โรงเรียนวัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ ที่มีผู้มาพักคอยสังเกตอาการ จำนวน 90 ราย


นายวิชวุทย์  กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาพักคอย พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เปราะบางเสี่ยงต่อ การติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย และนอกจากนี้ยังขอความ ร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ กำลังคน และงบประมาณ ในการจัดตั้ง CI ในแต่ละพื้นที่ด้วย

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน