"บิ๊กท็อป" ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุกให้ประชาชน (คลิป)

12 ก.ย. 2564


ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขังหวัดสุพรรณบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุข นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี เขต 1 นายศรีธรรม ราชแก้ว นอภ.เมืองสุพรรณบุรี และดร.เอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนายวราวุธ กล่าวว่ามาเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน และทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนตามจุดบริการต่างๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ได้ครอบคลุมตามเป้าหมาย เพื่อเดินหน้าภาคเศรษฐกิจ และสังคม
ด้านนายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  การฉีดวัคซีนดังกล่าว เป็นโครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานบริการสาธารณสุ ของจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดบริการเชิงรุก ถึงบ้าน ถึงชุมชน เพื่อประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมที่สุด  ซึ่งนโยบายระดับประเทศกำหนดให้มี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 ล้านโดส ความครอบคลุมของวัคซีนร้อยละ 70 ภายในปี 2564 (พฤษภาคม - ธันวาคม 2564) 


หากมีการฉีดเฉพาะในโรงพยาบาลเหมือนการฉีดวัคซีนปกติที่เคยปฏิบัติ อาจทำให้ความครอบคลุมของผู้ได้รับวัคซีน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานบริการสาธารณสุข ในจังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการวัคซีน และช่วยลดความแออัดในการรับบริการวัคซีนในสถานพยาบาลแก่ประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี  ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานในการดำเนินงานการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป บุคลากรของหน่วยงานราชการ และพนักงานห้างร้าน /บริษัท ที่ไม่มีโรคประจำตัวและมีอายุระหว่าง 18-59 ปี ของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน 8,000 คน นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการตรวจ atk โดยรถชีวนิรภัย พื้นที่ ต.รั้วใหญ่ 300 คน รวมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ต.รั้วใหญ่ 100 ชุด และเทศบาลเมือง 50 ชุด

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน