สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไล่ออกพร้อมแจ้งจับเจ้าหน้าที่การเงิน "ติดพนันหวย-แชร์ลูกโซ่" ถอนเงินลูกค้า2ราย กว่า18.2ล้าน

11 ก.ย. 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ “ไล่ออกพร้อมแจ้งจับเจ้าหน้าที่การเงินหญิงติดพนันหวยและแชร์ลูกโซ่ แอบถอนเงินลูกค้า 2 ราย รวมกว่า 18.2 ล้านบาท” หญิงชราอดีตข้าราชการครูวัย 91 ปี โดนไปกว่า 15 ล้านบาท หลังผู้จัดการพบความผิดปกติ การฝากเงิน ถอนเงิน ใบฝากเงินและใบถอนเงิน มีปลอมลายมือเจ้าของบัญชี จากสมุดบัญชีเงินฝาก เจอทั้งคดีอาญาและแพ่ง คณะกรรมการฯ มีมติคืนสิทธิ์เงินฝากพร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าของ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 64 นายชัยนาม นันทภานุวัฒน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่า ดร.ธำรง  น่วมศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ตรวจพบการเคลื่อนไหวบัญชีลูก ค้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ มีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ จากรายงานการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติ โดยเฉพาะรายการ การฝากเงิน ถอนเงิน ใบฝากเงินและใบถอนเงิน จึงแจ้งให้ประธานและคณะกรรม การสหกรณ์รับทราบ พร้อมเรียกประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมมีมติแจ้งให้ผู้ตรวจสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำนวน 7,700 ราย ยอดเงินฝากประมาณ 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) เข้าตรวจสอบราย การบัญชีเงินฝากและถอนของลูกค้าทุกราย ที่มีความผิดปกติตามที่ผู้จัดการรายงาน

โดยพบบัญชีเงินฝากของลูกค้า จำนวน 2 ราย มีความผิดปกติจริง ลูกค้ารายแรกผู้หญิงอายุประมาณกว่า 40 ปี อยู่อำเภอท่าปลา ถูกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไป จำนวน 9 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท มีการนำเงินฝากเข้าบัญชีเป็นเงินจำนวนกว่า 1 ล้านบาท พบยอดเงินที่สูญหายไปพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 2,892,535.03 บาท รายที่สองเป็นผู้หญิงวัย 91 ปี อยู่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นอดีตข้าราชการครู ถูกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป พบยอดเงินที่สูญหายไปพร้อมดอกเบี้ย 15,589,034.93 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2564 ด้วยวิธีการปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อ การเบิกถอนเงินในบัญชีของลูกค้าทั้ง 2 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นพร้อมดอกเบี้ย 18,481,596.96  บาท นายชัยนาม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่า


นายชัยนาม  กล่าวว่า ทางผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ ได้เรียกเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งทำงานอยู่กับสหกรณ์มานานกว่า 20 ปี มาทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปลอมแปลงลายเซ็นเอกสาร การถอนเงินลูกค้ารายแรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินให้การรับสารภาพว่า ได้ปลอมแปลงเอกสารลาย มือชื่อลูกค้าจริง และแอบถอนเงินไปจริง พร้อมให้การรับสารภาพด้วยว่า ได้ปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อและแอบถอนเงิน อดีตข้าราชการครูวัย 91 ปี ลูกค้ารายสำคัญ เป็นเงินกว่า 15 ล้านบาทไปด้วย จากการสอบสวน เพื่อนพนักงานใกล้ชิดทราบว่า เจ้าตัวติดพนันหวยและแชร์ลูกโซ่

“ จึงถูกตั้งกรรมการสอบเอาผิดวินัย ประธานและคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย มีมติลงโทษ “ไล่ออก” มอบหมายให้นายสุรพงษ์ หอมสุนทร อายุ 61 ปี เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เข้าพบพนักงานสอบสวน แจ้งความดำเนินคดีทางแพ่งและอาญากับเจ้าหน้าที่การเงิน ฐานะเป็นผู้ดูแล ในความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรืออยู่ในความครอบครองของนายจ้างและปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม ตามกฏหมายจนกว่าคดีถึงที่สุด " นายชัยนาม กล่าว


ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่า ทางคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ได้มีมติคืนสิทธิ์บัญชีเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นลูกค้าฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด จาการถูกปลอมแปลงเอก สารลายมือชื่อลูกค้าถอนเงินออกไปโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่กระทำการทุจริต เป็นการสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจและความไว้วางใจ  ให้กับลูกค้าในการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสหกรณ์ครู ให้เข้ามาดูแลและบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ณ ที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 28 พฤศิกายน 2563 ดำเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ โดยแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประกอบด้วย นายชัยนาม นันทภานุวัฒน์ ประ ธานฯ นายธำรงรัตน์  จอมสืบ นายเอก  กิ่งจันทร์ ดร.รุ่งฤทัย  ทองเณร รองประธาน นายชลยุทธ  เพ็งถา กรรมการและเหรัญญิก ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา กรรมการและเลขานุการ โดยมี ดร.ธำรง น่วมศิริ เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ  เข้าบริหารงานได้เพียงไม่ถึง 1 ปี สามารถจับทุจริตการถอนเงิน ด้วยวิธีการปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อลูกค้าเพื่อถอนเงินออกไป โดยการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของสหกรณ์ฯเอง นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า ในการฝากเงินกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด มากยิ่งขึ้น

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน