กอ.รมน. ตรวจเข้มการบังคับใช้มาตรการสาธารณสุข ร้านอาหารในอิมพีเรียลสำโรง

11 ก.ย. 2564


เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 10 กันยายน 2564 พันตรี ประกาศิษ  จำเนียร์ รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารกรมทหารราบที่ 111 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สำโรงเหนือ ได้ร่วมกันเข้าตรวจการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ตามร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ  ร้านอาหาร ในการวางมาตรการคุมเข้มภายใต้มาตรการสาธารณสุข ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
หลังจากเมื่อวันที่ 1 กันยายน  2564  รัฐบาลได้ประกาศคลายล็อกให้ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารทั่วไป เปิดให้บริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  ซึ่งพบว่ามีประชาชนเข้าใช้บริการจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของภายในห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามในห้วงเวลาดังกล่าวถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้ป่วยรายใหม่รายวันเริ่มลดลง และผู้ที่รักษาจนหายป่วยต่อวันมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่ แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องคุมเข้มให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมิให้ระบาดขยายวงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดในประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 15 เป็นไปโดยเคร่งครัด การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การป้องกันการแพร่ระบาดภายใน


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ  ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จึงจัดกำลังร่วมปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าหรือสถานบริการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก  โดยการบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดในประกาศของจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 15 เป็นไปโดยเคร่งครัด การปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การป้องกันการแพร่ระบาดภายในห่างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งการกำกับการใช้มาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/ข่าว  สุรศักดิ์ คงสินธ์ - ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน