บึงกาฬ ร.ร.อนุบาลบึงกาฬแจกเงินเยียวยา 2,000 ผอ.สพป.แจงสื่อเสนอข่าวไม่ตรงข้อเท็จจริง

10 ก.ย. 2564


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 ก.ย.ที่ ร.ร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ บรรยากาศผู้ปกครองเดินทางมารับเงินเยียวยา 2,000 บาท หลังกระทรวงศึกษาธิการได้โอนเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียน เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองและนักเรียน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผู้ปกครองบางรายก็พาบุตรหลานมายืนยันตัวตนด้วย เช่นเดียวกันกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มีการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองเช่นกัน โดยบางโรงเรียนจ่ายผ่านระบบธนาคาร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปกครอง ที่มีการขอเอกสารหลักฐานไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และผู้ปกครองทุกคนจะได้รับเงินเต็มจำนวน

นายอุบล ไชยดี(แมสฟ้า) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ กล่าวว่าหลังจาก ร.ร.ได้รับการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว รายละ 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น ขณะนี้ทาง ร.ร.ได้มีการแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเงินตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับในปีการศึกษานี้ นักเรียนของร.ร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์มีทั้งหมด 1,220 คน จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2.44 ล้านบาท โดย ร.ร.ได้แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่นักเรียนมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมือง รับไปเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ประกอบด้วย ต.บึงกาฬ และต.วิศิษฐ์ 2.กลุ่มของนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเขตเทศบาลเมือง ซึ่งมีอยู่ประมาณกว่า 20 ตำบล ซึ่งจ่ายวันนี้ ส่วนทั้ง 2 กลุ่มที่ไม่สะดวกมารับเงิน ถ้ายังไม่ได้มารับ ทาง ร.ร.ก็จะพยายามติดต่อให้มารับเงินสด 2,000 บาทที่โรงเรียนให้ได้ ส่วนการรับเงินนั้น ทางโรงเรียนจะมีการแบ่งจุดที่ชัดเจนว่า นักเรียนชั้นไหนรับจุดไหน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ผู้ปกครองได้รับเงิน 2,000 บาทเต็มจำนวน และจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้ผู้ปกครองสบายใจ

 

 

บรรยากาศมอบเงินเยียวยา 2,000 บาทให้กับผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนที่เดินทางมารับเงินเยียวยาในวันนี้ กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ เพราะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้มาก โดยเงินจำนวนนี้ ผู้ปกครองให้ข้อมูลว่า จะนำเงินไปสนับสนุนด้านการเรียนออนไลน์ให้กับบุตรหลาน รวมถึงไปจ่ายเป็นค่าเรียนพิเศษให้กับบุตรหลานด้วย ซึ่งผู้ปกครองบางส่วนมองว่า อยากให้ภาครัฐเปิดโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนแบบ On Site เพราะเป็นห่วงการเรียนของบุตรหลานว่าจะได้ความรู้ไม่เต็มที่ ขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนมองว่า ถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็ยังไม่อยากให้มีการเปิดเรียนแบบ On Site อย่างไรก็ตามผู้ปกครองทุกคนต่างพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้และมีความปลอดภัยจากโควิดมากที่สุด

 

 

 

 

ผู้ปกครองต่างดีใจที่รัฐช่วยแบ่งเบาภาระ ส่วนนายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.บึงกาฬ แจงสื่อลงข่าวผิดว่าจะเปิดภาคเรียนที่ 2 เต็มรูปแบบ ซึ่งไม่เป็นความ

ทางด้าน นายพลชัย ชุมปัญญา(แมสเหลือง) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่มีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเรื่องการเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยได้นำเสนอข่าวว่า สพป.บึงกาฬ จะให้เปิดเรียนเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาจทำให้ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนเกิดความสับสนและไม่เข้าใจกับข่าวที่นำเสนอออกไป ซึ่งความเป็นจริงคือ สพป.บึงกาพ ได้แจ้งแนวปฏิบัติการเปิดเรียนเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬเท่านั้น ไม่ใช่หนังสือที่แจ้งแนวปฏิบัติให้โรงเรียนในสังกัดรวม สพม.บึงกาฬแต่อย่างไร และมีการขยายเวลาการหยุดเรียน On site เป็นวันที่ 1 ก.ย.-10 ต.ค.64 ส่วนการเปิดเรียนเทอม 2 วันที่ 1 พ.ย.64 โรงเรียนอาจเปิดเต็มรูปแบบหรือเปิดรูปแบบอื่นก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความพร้อมตามบริบทของโรงเรียน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ เพื่อความถูกต้องเป็นจริงและเป็นการสนองนโยบายของต้นสังกัด ในการจัดการเรียนการ สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้แก้ข่าวให้ถูกต้องด้วยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าว นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.บึงกาฬ 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน