อบต. ห้วยยาง เปิดลงทะเบียนฉีดวัดซีนชิโนฟาร์ม

3 ก.ย. 2564


วันที่ 3 ส.ค. 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง พร้อม นายโกมล หอมทั่ว นายพิจิตรศักดิ์ สุวรรณโมลี รองนายกอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่อบต. ร่วมมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวนกว่า 125 ชุด โดยให้ชาวบ้านนั้นทยอยมารับแบบที่ละไม่เกิน 5-6 คน เพื่อเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โดวิด -19
นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กล่าวว่า ทางอบต.ได้ตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ไม่ว่า น้ำท่วม ภัยแล้ง โดยเฉพาะปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดูแลตลอด รวมถึงผู้ที่ถูกกักตัว


นายธวัชชัย ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม จากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 3,560 โดส ใช้งบประมาณ จำนวน 2,808,440 บาท โดยได้เปิดให้ประชาชนชาวตำบลห้วยยางผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมาลงทะเบียน และจะได้ส่งรายชื่อให้ทางสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำรวจรายชื่อเพื่อเตรียมจัดซื้อและนำมาฉีดให้ประชาชนชาวตำบลห้วยยางในเร็วๆนี้

ณัฐธภพ พันสาย จ. ประจวบคีรีขันธ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน