สนธิกำลังทวงคืนผืนป่านายทุนบุกรุกพื้นที่ ปลูกยางพารา-ปาล์มน้ำมัน กว่า 300 ไร่

1 ก.ย. 2564


วันที่ 31 ส.ค. 2564 ที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายฉัตรชัย ค้างาม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางสะพาน นายณรงค์ เลียบวัน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว) นายประภาส ชาประสม  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.4 ห้วยทราย พร้อมด้วย จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที ปข 1 (โป่งคา) ปข. 2 (วังยาว) ปข 4 (ห้วยทราย) ศปม.ประจวบคีรีขันธ์ สจป.10 สาขาเพชรบุรี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.บางสะพาน พร้อม จนท.ฝ่ายความมั่นคง อ.บางสะพาน จนท.ตชด.ที่ 147 จนท.ตำรวจภูธร สภ.ธงชัย จนท.นปพ. ที่ 15 กรมป่าไม้ จนท.ตำรวจ บก.ปทส.จ.ประจวบคีรีขันธ์ จนท.อช.น้ำตกห้วยยาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ได้ร่วมกันดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
โดยทำการ รื้อถอน พืชผลอาสินประเภท ต้นยางพารา,ต้นปาล์มน้ำมัน และสิ่งปลูกสร้างประเภทที่พักอาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูดจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 335 ไร่72 งาน ซึ่งยางพารา นั้นมีอายุประมาณ 10 ปี เศษ ส่วนปาล์มน้ำมันมีอายุประมาณ 20 ปี เศษ โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮ มาล้มต้นปาล์มน้ำมัน ที่มีขนาดใหญ่ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ที่สถานีตำรวจภูธร สภ.ธงชัย


ณัฐธภพ พันสาย จ. ประจวบคีรีขันธ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน