ตกต่ำในรอบ 32 ปี “ชาวสวนลองกองเมืองลับแล” ยิ้ม! กระทรวงเกษตรฯ ดึงสหกรณ์ 4 ภาคทั่วประเทศ หนุนรับซื้อผลผลิต

31 ส.ค. 2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 64 นายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดกลางรับชื้อผลไม้ ตำบลนานกกกและเทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกผลไม้ลองกองลับแล ลองกองขายไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ และขายต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ส่งผลทำให้เกษตรกรชาวสวนลองกองได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก วันนี้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องจึงลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวสวนในพื้นที่

“ โดยการตั้งจุดรับซื้อผลผลิตลองกองให้กับชาวสวนเพื่อเป็นการระบายผลไม้ลองกอง จำนวน 30% ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนช่วยค่าบริหารจัดการ 3 บาทต่อกิโลกรัม จำนวน 9 ล้านบาท ไว้คอยแทรกแซง ราคาหากต่ำกว่า 10 บาท

ในปีนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ก่อนที่ผลผลิตลองกองจะออกมากที่สุด คาดว่าจะทำให้การค้าขายคล่องตัวขึ้นและเกิดผลดีในช่วงท้ายของผลผลิตที่ออกมา ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรจะดูแลในเรื่องการช่วยเหลือกระจายสินค้าผลผลิตลองกองอุตรดิตถ์ไปยังพื้นที่สหกรณ์ทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ อิสาน กลางและภาคใต้ โดยเข้าที่ประชุมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการช่วยดึงซับพลายผลผลิตที่มีจำนวนมากออกจากพื้นที่อุตรดิตถ์ไปยังภูมิภาคต่างๆ “ นายนราพัฒน์ กล่าว


นายนราพัฒน์  กล่าวว่า ผลไม้ลองกองอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการนำกิ่งพันธุ์ลองกองจากภาคใต้ มาปักชำต่อยอดต้นผลไม้ลางสาด ทำให้เกิดผลไม้ที่แปลกแตกต่างจากผลลองกองเดิม ในเรื่องของรสชาดจะมีความอร่อยเป็นพิเศษ พื้นที่ปลูกในอำเภอลับแลเป็นภูเขา มีการปลูกแซมกับผลไม้ทุเรียนหลง-หลินลับแล ผลไม้ลองกองอุตรดิตถ์ในอนาคตหากทำเรื่องของจีไอได้ จะทำให้ผลไม้ลองกองมีชื่อเสียงมากขึ้น รวมถึงการตั้งชื่อเป็นของตัวเองเพื่อจูงใจในการรับประทาน เนื่องจากเรามีทุเรียนหลงลับแล “ลองกอง” จะมีชื่อว่า “ลองกองลับแล”

“ รู้สึกภาคภูมิใจแทนชาวสวนลับแลที่ผลไม้ลองกอง สามารถส่งออกไปยังประเทศเวียนตนามและฮ่องกอง ถือเป็นการกระจายตลาดออกสู่ต่างประเทศ ทำให้คนต่างชาติได้ชิมรสชาติ หากเรามีทูตเกษตรและทูตพาณิชย์ไปออกนิทรรศน์การ หากโควิดไม่มีแล้วเราควรนำไปออกบูต ออกงานแสดงผลไม้ให้คนต่างชาติได้ชิม ให้รู้สึกติดใจในรสชาติ ก็จะเหมือนทุเรียนที่สามารถกระตุ้นการส่งออกได้ เราก็จะมีผลไม้ลองกองส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้จำนวนมาก ปัญหาราคาในประเทศก็จะลดลงไป ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยช่วยหันมาบริโภคผลไม้ลองกองให้มากช่วงที่มีวิกฤติโควิดระบาด กินของไทย ใช้ของไทย ช่วยคนไทย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันราคาผลไม้ลองกองในพื้นที่อุตรดิตถ์ ประเภทเกรดรวมพ่อค้าแม่ค้ารับชื้ออยู่ที่ 9 – 10 บาท เกรดบีคัดช่อรับชื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 12-14 บาท เกรดเอกิโลกรัมละ 17-20 บาท ราคาดังกล่าวนี้ ชาวสวนขาดทุนและอยู่ไม่ได้ พร้อมที่จะโค่นต้นลองกองทิ้งเพราะขายไปก็ขาดทุน ราคาที่ชาวสวนต้องการและอยู่ได้นั้นคือ เกรดรวมราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 15 บาท เกรดบี ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท และเกรดเอ 30-35 บาท หากได้ราคานี้ชาวสวนอยู่ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกผลไม้ลางสาด ลองกองรวมกัน ประมาณ 26,688 ไร่ ส่วนใหญ่ 98%จะเป็นผลไม้ลองกอง พื้นที่ปลูกอยู่ในพื้นที่อำเภอลับแลและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปีนี้ผล ผลิตสู่ตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ 50,000 ตัน ผลไม้ลองกองเริ่มออกสู่ตลาดช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน ผลผลิตจะออกมาสุดในเดือน กันยายนนี้ประมาณ 35,000 ตัน

นายอาน แปลงดี นายกอบต.นานกกก เริ่มปลูกลองกองในปี พ.ศ.2527 โดยการนำเมล็ดมาเพาะปลูก ในปี พ.ศ.2532 ผลไม้ลองกองให้ผลผลิต นำขายในตลาดได้ราคาอยู่กิโลกรัมละ 170 บาท ผลไม้ลางสาด ราคาอยู่ที่ 90-110 บาท กระทั่งชาวสวนเห็นราคาดี จึงเริ่มแห่ปลูกลองกองกันมากขึ้นในปีต่อมา และในปี พ.ศ. 2545 ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในรอบปีนั้นเป็นปีแรก ราคาลองกองอยู่ที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท ปัจจุบันราคาลองกองช่อเกรดเออยู่ที่ 17-20 บาทถือได้ว่าต่ำสุดในรอบ 32 ปี


ปัจัยที่ทำให้ราคาตกต่ำ เนื่องจากมีจำนวนพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อน้อยมากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดที่เคยเข้ามารับซื้อประจำ รวมถึงจำนวนพ่อค้าแม่ค้า(จากล้ง)รับซื้อผลไม้ส่งออกไปยังประเทศฮ่องกงและเวียตนาม มีน้อยลงจากปีที่ผ่านมา ด้วยสาเหตุจากสถานการณ์โรคโควิดระบาด การเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จะต้องถูกกักตัวเป็นเวลาหลายวัน จึงเป็นสาเหตุหลักทำให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางรับซื้อผลไม้ จุดพื้นในตลาดเทศบาลหัวดงและตลาดนานกกก กดราคาต่ำกว่าราคาที่ชาวสวนต้องการ และรับซื้อในราคาต่ำกว่าต้นทุนที่ชาวสวนจะรับได้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก นายวิรุจ สุกสา นายกเทศมน ตรีตำบลหัวดง ตัวแทนชาวสวนผู้ปลูกผลไม้ลองกองอำเภอลับแล จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกช่วยเหลือราคาผลผลิตลองกองตกต่ำ ใช้เวลาประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง

ที่ประชุมสรุป ให้ทางจังหวัดนำเรื่องการกระจายผลผลิตลองออกสู่ตลาดเข้าที่ประชุมจังหวัด โดยกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ให้การส่งเสริมแนวทางการแก้ปัญหาของจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ระดับชาติ ในเบื้องต้นให้การช่วยเหลือดังนี้ 1. ช่วยค่าบริหารจัดการ 3 บาทต่อกิโลกรัม ด้วยการจัดสรรเงิน จำนวน 9 ล้านบาท แทรกแซงช่วงราคาต่ำกว่า 10 บาท 2. กรมการค้าภายในประสานพ่อค้า(ล้ง) ตั้งจุดรับชื้อในพื้นที่ราคานำร่องตลาดเพื่อช่วยพยุงราคารับชื้อเกรดรวมในราคากิโลกรัมละ 12 บาท คัดช่อ กิโลกรัมละ 17 บาท เพื่อช่วยเหลือให้ระบบการตลาดคล่องตัว 3. บริษัทไปรษณีย์ไทย นำกล่องบรรจุขนาด 10 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ใบ มอบให้กับพื้นที่ เพื่อส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ฟรี 4. ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ขายแบบออน ไลน์รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ 5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประกาศราคารับชื้อในแต่ละวันบริเวณหน้าตลาดรับซื้ออย่างชัดเจน 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า นายสินิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดลองกองตำบลนานกกก เป็นตลาดรับซื้อผลไม้ลองกองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วงฤดูกาลประจำปี 2564 พร้อมเป็นประธานปล่อยคาราวานรถตู้ไปรษณีย์และคาราวานรถบรรทุกผลไม้ลองกองส่งไปยังพื้นที่ต่างจัง หวัด เพื่อบริการลูกค้าช่วยสนับสนุนซื้อผลไม้ลองกองในตลาดนานกกก แจกจ่ายให้กับคนที่รัก ญาติพี่น้องและเพื่อนๆในต่างจังหวัด เป็นการให้บริการจัดส่งฟรี โดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่มาทำข่าว ถึงแนวทางการให้การช่วยเหลือในส่วนของกระทรวงพาณิชย์

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน