"บิ๊กท็อป" ลุยตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตชาวโป่งลึก บางกลอย พื้นที่มรดกโลก

29 ส.ค. 2564


วันที่ 28 สิงหาคม  2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านโป่งลึก บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน ซึ่งห่างไกลจากตัวจังหวัดเพชรบุรี ใช้เวลาเดินทางไปกลับกว่าสี่ชั่วโมง โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมร่วมติดตามการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน

 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวแสดงความยินดี ที่พื้นที่แก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลความคืบหน้าโครงการฯ  ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยังมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขอีกหรือไม่ รัฐบาลมีความเป็นห่วงทุกด้าน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน  ว่ายังขาดอะไรอยู่บ้างและสิ่งที่ขาดจะต้องเร่งทำให้เสร็จโดยเร็ว  ต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย ตรงไหนที่ดีอยู่แล้วต้องเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกด้วย
โดยแสดงความห่วงใยวิถีคุณภาพชีวิตตรวจมาตรฐาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมยืนยันว่า ชาวบ้านมีน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอ เป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง และมีการติดตั้งระบบในการกระจายน้ำให้ทุกหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังแสงอาทิตย์


 หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกเดินเยี่ยม สนทนา ไต่ถามทุกข์สุขของชาวบ้าน  รอบหมู่บ้าน เยี่ยมครัวเรือน พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร น้ำปลา แอลกอฮอล์ โดยมีนายนิรันดร์ พงษ์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางกลอย เป็นตัวแทนรับมอบที่จะส่งให้ถึงมือชาวบ้านทุกครอบครัว  ต่อจากนั้นร่วมชมแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยแม่เพรียง พร้อมมอบต้นพันธ์กล้าไม้ มะนาว ไผ่ซางหม่น ทุเรียน ขนุน มังคุด มะม่วง ฯลฯ ให้ชาวบ้านไว้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านโป่งลึก บางกลอย อย่างมั่นคงต่อไป

สุรพล นาคนคร จ. เพชรบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน