นายกแดง ทำข้าวกล่องแจกชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค จำนวน1200กล่อง

22 ส.ค. 2564


          วันที่21สิงหาคม2564เวลา16:00น. นาย เกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับรองนายกพร้อมทีมผู้บริหารกลุ่มแม่บ้านและชาวบ้านร่วมกันทำข้าวกล่องแจกให้กับชาวบ้าน ตำบลท่าไม้และใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน1,200กล่องแจกทุกวันบริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 วัดกระต่ายเต้น โดยเริ่มทำข้าวกล่องแจกให้ชาวบ้านตำบลท่ไม้และไกล้เคียงมาตั่งแต่วันที่4สิงหาคม 2564 แจกให้กับชาวบ้านมา12วันแล้วนับเป็นผู้นำตัวอย่าง ในการบริหารจัดการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือCOVID-19 โดยนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าไม้และทีมบริหารเทศบาลรวมถึงแม่บ้านที่ได้จัด ทำข้าวกล่องไปแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19นายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าไม้
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลท่าไม้ได้มีการบูรณาการร่วมมือกับรองนายกและทีมบริหารของเทศบาลท่าไม้มาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งมั่นในการบริหารจัดการดูแลประชาชน ให้อยู่ดีมีสุขตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังจัดทำศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค 19 รวมถึง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(ไวรัสโควิด 19) รณรงค์ให้ร้านค้าร้านอาหารในเขตเทศบาลท่าไม้


สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด19 และตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้มีการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเดินหน้าบริหารจัดการดูแลประชาชนในพื้นที่ ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างเต็มที่ เช่น จัดทำหน้ากากอนามัยจัดทำแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ แจกให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ เช่น ตลาดสด วัด โรงเรียน สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น รวมทั้งนำถุงยังชีพมอบให้กับผู้ที่เข้าข่ายต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตดูอาการ และการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019นอกจากนั้นนายเกรียงไกร ใจเย็นนายกเทศบาลท่าไม้ ยังดูแลผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาส คนเร่ร่อนไม่มีญาติ ไม่มีที่อยู่อาศัย ด้วยการใช้งบส่วนตัวจัดหาสถานที่และสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับบุคคลไร้บ้านอีกด้วย

กีรติ ก้อนทองคำ/นิติธาดารัตน์ เคนจิ ภาพ/ข่าว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน