“ตลาดอัปลักษณ์” เตรียมรื้อทิ้งสร้างใหม่ พ่อค้าแม่ค้า เฮ! สท.แฮปปี้ เจรจาสำเร็จ ไร้ขัดแย้ง มติผ่านฉลุย

19 ส.ค. 2564

พ่อค้าแม่ค้าตลาด1 เฮ! “ตลาดอัปลักษณ์” เทศบาลเตรียมรื้อทิ้งสร้างใหม่ สะอาด น่าซื้อ น่ามอง น่าจับจ่ายซื้อของ สมกับเป็นตลาด หลังเก่าทรุดโทรมนานหลายปี สท.เขต2 แฮปปี้ เจรจาสำเร็จ ไร้ขัดแย้ง มติผ่านฉลุย ผู้ประกอบการพร้อมย้ายไปตลาด5 บางรายขอขายริมฟุตบาตและลานจอดรถริมแม่น้ำน่าน ใกล้จุดค้าขายเดิมสะดวกแก่ลูกค้า เรียกร้องให้ผู้บริหารเพิ่มจุดค้าขายช่วยผู้เสียสละระหว่างรอก่อสร้างเสร็จ

เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม 64 ที่บริเวณตลาดเทศบาล1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายชูชาติ  อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และนายสำราญ  เอื้อจิรวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกฯ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายประจิน  พรมจุ้ย, นางเปมิกา  นาคสนอง, นางสาวกนกกร  พฤกษ์ไพศาล, นายกรรชกร  ประเสริฐ, จ่าสิบเอกวิชาญ  หรั่งเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)เมืองอุตรดิตถ์ เขต2 พร้อมด้วย นายวิษณุ จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตลาด1 รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดเทศบาล1 สืบเนื่องจากตลาดแห่งนี้มีความเก่าแก่และก่อสร้างมานานกว่า 50 ปี เป็นตลาดที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญ อาทิ สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ วัดท่าถนนหรือวัดวังเตาหม้อเดิม สถานที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพ็ชร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์ ลานพระบรมรูปพระพุทธเจ้าหลวง สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5 เคยเสด็จมายังท่าน้ำบริเวณแม่น้ำน่านแห่งนี้ ครั้งเสด็จประพาสเยี่ยมหัวเมืองฝ่ายเหนือและเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่อุตรดิตถ์ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ และตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ตลาดแห่งนี้จึงมีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างมาก ตลาดเทศบาล1 เป็นตลาดขายอาหารและเครื่องดื่มเกือบตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “ตลาดโต้งรุ่ง” ขายอาหารตามสั่งทั้งกลางวัน-กลางคืน ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ หมูสะเต๊ะ เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม ของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง บริการทำรองเท้า ปะชุนเสื้อผ้า-กางเกง ให้กับคนทั่วไปและนักท่องเที่ยวต่างถิ่น  

ปัจจุบันนี้ตลาดแห่งนี้ ทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ผู้บริหารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในอดีตเคยตั้งงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารตลาดหลังใหม่ อีกทั้งยังเคยพาพ่อแม่แม่ค้าในตลาด ไปทัศนศึกษาชมดูการพัฒนาตลาดเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ “ตลาดยิ่งเจริญ” เพื่อเป็นแบบอย่างนำมาพัฒนาตลาดแห่งนี้ แต่เกิดการแตกแยกด้านความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ถึงแนวทางการปรับปรุงตลาดและการก่อสร้างตลาด จึงทำให้การพัฒนาตลาดหยุดไป

จนกระทั่งตลาดแห่งนี้เริ่มทรุดโทรมหนักกว่าเดิม กลายเป็นตลาดที่ไม่น่ามอง ไม่น่าจ่ายซื้อและขายของ เหมือนตลาดทั่วไป จนได้ฉายาจากประชาชนที่เข้ามาเดินในตลาดและเดินผ่านไปมาว่า “ตลาดอัปลักษณ์” ถึงเวลาแล้วที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างตลาดแห่งนี้ใหม่ ให้ดูดี สะอาด น่าซื้อ น่ามอง น่าจับจ่ายซื้อของ สมกับเป็นตลาดเทศบาล1 เหมือนในอดีตมาก่อน

สมาชิก สท.เขต2 ทั้ง 5 คน พร้อมผู้อำนวยการกองคลัง ประจำเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมชี้แจงให้พ่อค้าแม่ค้า-ตัวแทนผู้เช่าล็อคในตลาด จำนวน 27 ราย ที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ทราบถึงแนวทางการพัฒนาตลาด ให้มีความเหมาะสมกับการเป็นตลาดที่สะอาด น่าซื้อ น่ามอง น่าจับจ่ายซื้อของ ที่ประชุมสรุปมีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างตลาดหลังใหม่แทนตลาดเก่าที่กำลังทรุดโทรมในปัจจุบัน โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

สำหรับการก่อสร้างตลาดนั้นเป็นแบบอาคารชั้นเดียว ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโดยประมาณ  6 เดือน คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565 ส่วนเรื่องงบประมาณพร้อมแบบอาคารตลาด ทางเทศบาลเมืองอุตร ดิตถ์ จะเร่งดำเนินการออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมประมาณการราคาการก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง สท.เขต2 จะแจ้งผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าล็อคในตลาดทุกรายได้รับทราบผลความคืบหน้า พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ตลาด5 เป็นพื้นที่สำรองสำหรับให้พ่อค้าแม่ค้าได้ค้าขายเป็นการชั่วคราวพรางไปก่อน จนกว่าตลาดใหม่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ


นายประจิน  พรมจุ้ย สท.เขต2 กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากพ่อค้าแม่ค้าผู้เช่าล็อคตลาด1 ในการเตรียมความพร้อม การก่อสร้างตลาดชั้นเดียวหลังใหม่ ทุกคนมีมติสนับสนุนให้ทางเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ก่อสร้างอาคารตลาดหลังใหม่ เพราะต้องการให้มีการพัฒนาตลาดแห่งนี้มานานหลายปีแล้ว เห็นสมควรที่จะให้มีการก่อสร้างตลาดหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรม สมาชิก สท.ทุกคนพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นจากพ่อค้าแม่ค้าแล้ว

ในส่วนของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์พร้อมที่จะดำเนินการให้ทันที ตามความต้องการของพ่อค้าแม่ในตลาด หลังก่อสร้างเสร็จแม่ค้าพ่อค้ารายเดิมมีสิทธิ์เข้าอยู่ในล็อคเพื่อทำการค้าก่อน หากล็อคเช่ามีเหลือจะจัดสรรให้รายใหม่ การก่อสร้างอาคารตลาดหลังใหม่มีห้องน้ำทันสมัยควบคู่กับตลาด นายประจิน กล่าว

“ จากนี้ไปจะนำผลสรุปแจ้งให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารรับทราบถึงความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าตลาดเทศบาล1 เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการอออกแบบเสร็แล้วและพร้อมดำเนินการก่อสร้าง จะแจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าทราบทันที เพื่อเตรียมขนย้ายสิ่งของไปอยู่ตลาดขายของชั่วคราวที่บริเวณตลาด5 ระยะเวลาการก่อสร้างตลาดแห่งนี้ประมาณ 6 เดือน   


ขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงจากสมาชิกสท.ทุกคน พร้อมนำความคิดเห็นมติที่ประชุมเสนอต่อนายกเทศมนตรีและผู้บริหารให้รับทราบ เพื่อดำเนินการจัดตั้งงบประมาณมาก่อ สร้างตลาด1แห่งนี้ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าอย่างเร่งด่วนต่อไป ” นายประจิน สท.เขต2 กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการสร้างตลาดหลังใหม่ขึ้นทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม พ่อค้าแม่ค้าบางรายต้องการให้ทางเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดหาสถานที่ค้าขายเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะนำสินค้าไปจำหน่ายขายในพื้นที่ตลาด5 ตามที่ทางเทศบาลจัดให้ แต่ต้องการนำสินค้าไปขายริมฟุตบาตรหรือบริเวณลานจอดรถ ริมแม่น้ำน่าน เนื่องจากอยู่ใกล้สถานที่ค้าขายเดิมเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง บางรายอาศัยค้าขายเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ลูกค้าเดินไปมาสั่งซื้อของสะดวกกว่าพื้นที่ตลาด5ที่อยู่ไกล เป็นการเพิ่มจุดค้าขายสำรองชั่วคราวให้กับพ่อค้าแม่ค้า ระหว่างรอตลาดใหม่ที่กำลังก่อสร้างในช่วงระยะเวลา 6 เดือน จึงอยากฝากผู้บริหารเทศบาลให้ช่วยพิจารณาพื้นที่ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงตลาด1 และมีความสะดวกกว่าตลาด5 เป็นจุดค้าขายเพิ่มเติมให้กับพ่อค้าแม่ค้า ที่ยอมเสียสละพื้นที่ให้มีการก่อสร้างตลาดหลังใหม่ สิ่งสำคัญต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1-3 เดือน เพื่อเตรียมตัวขนย้ายสิ่งของออกจากล็อคพื้นที่ค้าขายเดิม ไปอยู่พื้นที่ใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าการก่อสร้างตลาดใหม่จะแล้วเสร็จ

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน