7 องค์กร สนับสนุนกรมอุทยานฯลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 192,751 กม.

19 ส.ค. 2564


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ดำเนินการป้องกัน และปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า อย่างเข้มข้น  และเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกองค์กร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าทุกมติ ทุกด้าน

ทั้งนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์ควบคุม มาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรีนายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  เป็นประธานการประชุม วิเคราะห์ประเมินผล การดำเนินการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL) ในระดับสำนักฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ต.ค.2563 -ส.ค. 2564 ) โดยมีผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสิขกพงษ์ กระแจะจันทร์  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสุขสวัสดิ์ สูงนารถ  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร  นางสาวฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมมาตรฐาน การลาดตระเวนเชิงคุณภาพกรมอุทยาน ฯ รวมทั้งองค์กรพันธมิตรเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในกลุ่มป่าตะวันตก

สนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าเข้าร่วมประชุม 7 องค์กร ได้แก่  สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS)ประเทศไทย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (สำนักงานประเทศไทย) มูลนิธิฟรีแลนด์ประเทศไทย องค์กรแพนเทอร่า(Panthera ) ประเทศไทย สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี รวม 13 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมในระบบ Video Conference ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาการ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ในเขตรับผิดชอบ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) โดยสรุปผลการประเมิน ในการลาดตระเวน เชิงคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ต.ค63- ส.ค.64) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 13หน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนรวม 93 ชุด 465 นาย ลาดตระเวนรวม 6,030 ครั้ง  15,678 วัน รวมระยะทาง 192,751 กิโลเมตร พบ ข้อมูลปัจจัยคุกคามการล่าสัตว์ป่า ลดลง  พบข้อมูลร่องรอยสัตว์ป่าหายาก เช่น เสือโคร่ง  สมเสร็จ  กระทิง กวางป่า เก้ง เป็นจำนวนมาก


 Mr.Tim Redford ผู้อำนวยการโครงการอยู่รอดร่วมกัน มูลนิธิฟรีแลนด์ประเทศไทยได้ Video Conference  เสนอแนะในที่ประชุมไว้ตอนหนึ่งว่า "สถานการณ์อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้นทุกๆปี  ระบบระเบียบการทำงานดีขึ้นมาก และเราต้องพิจารณาแชร์ ประสบการณ์แบบนี้ ให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย เขมร ลาว พม่า ไม่มีอะไรแบบนี้ เราต้องช่วยเหลือเขาด้วย"

ด้านนายประทีป มีคติธรรม ผู้จัดการ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้ Video Conference กล่าวถึงการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เช่น เครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPS กล้องดักถ่าย อัตโนมัติ Camera Trap โดรน หรืออื่นๆเพิ่มเติม ให้กับทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อีกด้วย

 วุฒิเดช ก้อนทองคำ คมชัดลึกทั่วไทย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน