รมช.พาณิชย์ เปิดโครงการรถMobileพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

13 ส.ค. 2564


วันนี้(13 ส.ค.64) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสินิตย์ เลิศไกร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฝ่าวิกฤติโควิด-19  โดยได้ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา  ร่วมกับนายศักดาพร  รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และผู้เกี่ยวข้อง 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ในพื้นที่  ตลอดจนทำให้เกิดการจ้างงานให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ โดยนำสินค้าอุปโภค บริโภค ชีพ ไปจำหน่ายโดยตรงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  สนับสนุนนโยบายป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ลดการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ  กำหนดมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 11 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30
เมื่อเร็วๆนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติให้ดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพผ่านรถ Mobile กระจายไปทุกอำเภอ  

ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  และเป็นการช่วยประชาชนในการลดค่าครองชีพ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางในการไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และเป็นการจ้างงานให้กับประชาชน


สำหรับรถ Mobile ลดราคาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะออกประจำจุดจำหน่ายสินค้าใน 19 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อำเภอละ 2 คัน รวมจำนวน 38 คัน  มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 6 หมวด ได้แก่ อาหาร และเครื่องดื่ม  ซอสปรุงรส  ของใช้ประจำวัน  ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย  ผลิตภัณฑ์ซักล้าง และยารักษาโรค

โดยมีสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาล ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ อีกกว่า 7 รายการ นำมาจำหน่ายในราคาถูกว่าท้องตลาด ลดสูงสุดถึงร้อยละ 60

 สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน