สบอ. 16 เปิด ยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อมก๋อย

11 ส.ค. 2564


วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) เวลา 9.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 (เชียงใหม่) ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายประมวล ขันทะธง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายประเวช มาลีเจริญ  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้เคียง  ได้ทำพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง และได้มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ 

1. เน้นการป้องกันปราบปรามการลักลอบการตัดไม้มีค่าในพื้นที่ 
2. เน้นการปฏิบัติงานบูรณาการ,สนธิกำลังในหน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียง
3. ให้ขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
จากนั้นนายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นผู้นำบรรยายผลการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้และภัยคุกคามในด้านต่างๆ และการปฏิบัติงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพฯ ของอุทยานแห่งชาติออบหลวง ตามแผนสนธิกำลังป้องกัน และปรามปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol)


ต่อมา ในเวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมคณะ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด ยุทธการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อมก๋อย ณ หน่วยพิทักษ์ป่าปางตึง ท้องที่หมู่ที่ 16 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ พร้อมปล่อยขบวนรถและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าจุดไม้มีค่าในพื้นที่ โดยนายดิสสกุล ธรรมสานุกุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ได้นำเสนอแผนการสนธิกำลังในครั้งนี้  ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ได้แก่  เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม.38(อมก๋อย) สถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย สำหรับในการทำกิจกรรมทั้ง 2 สถานที่ในวันนี้ ได้มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งได้จัดทำทะเบียนรายชื่อของผู้ที่มาร่วมในงานดังกล่าวตามมาตรฐานป้องกันเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัดด้วยแล้ว

สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน